b?rs

Reduserer driftsbudsjettet med inntil 119 millioner kroner og 120 ?rsverk

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy