Hel-

Refinansiering kan redusere antallet konkurser

06-04-2011 16:28 Bank2 ASA

489 konkurser og tvangsavviklinger i januar
Antallet konkurser og tvangsavviklinger ?kte i januar. 489 foretak gikk konkurs eller ble tvangsavviklet, og norske bedrifter har ubetalte regninger p? nesten 4,8 milliarder kroner. Sjef i Bank2 Raimond Pettersen gir r?d som kan holde din bedrift unna konkursstatistikken.
? De f?rreste ser for seg at bedriften de starter skal g? konkurs. Likevel er det hvert ?r mange bedriftseiere som opplever at foretaket blir begj?rt konkurs eller tvangsavviklet. Noen ganger er konkurs uunng?elig og enkelte foretak har rett og slett ikke livets rett. Men i mange tilfeller kunne konkursen v?rt unng?tt og arbeidsplasser spart dersom bedriftslederne tok n?dvendige grep i tide, sier Pettersen.
Tall fra Br?nn?ysund registrene viser at det var en ?kning i antallet konkurser og tvangsavviklinger p? 7 % fra januar 2010 til januar 2011.
Ha respekt for kontantstr?mmen
Pettersen mener mange konkurser kunne v?rt unng?tt dersom bedriftslederne var mer bevisste p? ? holde kontroll med kontantstr?mmen.
? Det koster ? bygge opp en virksomhet, og utgiftene kommer ofte f?r inntektene. Kassen kan fort g? tom, og da er veien til likvidkonkurs kort. Skaff deg arbeidskapital f?r du f?r problemer og legger til at det kan v?re vanskelig ? f? l?n i de fleste banker n?r man har en betalingsanmerkning p? seg, sier Pettersen.
Tall Bank2 har hentet fra Soliditet AS viser at 26.579 norske foretak har registrert betalingsanmerkninger for til sammen nesten 4,8 milliarder kroner i januar 2011. I tillegg er 239.323 privatpersoner og enkeltpersonforetak registrert med betalingsanmerkninger p? til sammen nesten 36,9 milliarder kroner.
Refinansier om n?dvendig
Hvis de ubetalte fakturaene f?r hope seg opp over tid kan bedriften fort havne i problemer det er vanskelig ? komme seg ut av.

En mulig l?sning kan v?re ? finansiere seg ut av problemene med et l?n i banken. Som eneste bank i Norge har Bank2 spesialisert seg p? refinansiering av misligholdt og misligholdsutsatt gjeld, b?de for privatpersoner og bedrifter.
? Med en refinansiering av gjeld kan ubetalte krav innfris og man kan unng? b?de konkursbegj?ring, strafferenter og utlegg i verdier. Det er en l?sning som kan l?nne seg for mange, sier Pettersen.
Behold revisoren
Pettersen anbefaler ogs? ? benytte revisor selv om foretaket ikke er underlagt revisjonsplikt.
? Fra januar ble revisjon frivillig for aksjeselskap med en omsetning p? under fem millioner kroner. Vi oppfordrer til kostnadskutt, men det er nok ikke s? fornuftig ? starte med ? si opp revisjonsavtalen, avslutter han.
Bank2 ble etablert i 2005. Vi har spesialisert oss p? refinansiering av misligholdt gjeld og bidrar aktivt til at personer og bedrifter som har havnet i ?konomisk uf?re kan f? en ?konomisk omstart.
Bank2 er eneste finansinstitusjon i Norge som har spesialisert seg p? ? tilby finansiering til l?nes?kere som av ulike grunner ikke kvalifiserer for l?n i andre banker. Privatpersoner, enkeltmannsforetak og bedrifter som kan stille tilfredsstillende sikkerhet i form av pant i fast eiendom eller ved kausjon kan f? l?n i Bank2 selv om det foreligger betalingsanmerkninger eller lignende.

Bank2 hadde ved utgangen av 3. kvartal 2010 brutto utl?n p? 903,1 millioner kroner. De ?nsker ? etablere seg som en foretrukket samarbeidspartner for landets ordin?re banker, og v?re en tilbyder av supplerende l?neprodukter som kan bidra til ?konomisk friskmelding av flest mulig bankkunder.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy