DK

Regeringens udspil til ny udligningsordning vil ramme Albertslund…

Indenrigsminister Magrethe Vestager har i dag pr?senteret regeringens forslag til en ny udligningsordning, som groft sagt “ruller millioner fra by til land”. Forslaget opererer med modeller som betyder, at Albertslund Kommune kan tabe penge.

Borgmester i Albertslund Kommune, Steen Christiansen, forholder sig s?ledes til udspillet:

“Det er helt uh?rt, at regeringen l?gger op til en udligningsreform, som i runde tal vil koste Albertslund 6 mio. kr. om ?ret. Albertslund l?fter sin del af de sociale udfordringer i hovedstadsomr?det, og det skal vi selvf?lgelig kompenseres rimeligt for. Ogs? derfor gl?der vi os over, at flere af kommunerne i hovedstadsomr?det f?r bedre vilk?r.

Han forts?tter:

“Jeg noterer mig, at der er tale om et udspil fra regeringen. Vi vil nu se n?rmere p? tallene og rette henvendelse til Folketinget og regeringen, s? udligningsreformen ogs? bliver fair og rimelig for Albertslunds borgere.”

Kort og godt om Albertslund
Byen har knap 28.000 indbyggere, et h?jt aktivitetsniveau og tradition for dialog med borgere og erhvervsliv. Milj?aktiviteter, gode rammer for b?rn og unge og alsidige kultur- og fritidstilbud har h?j prioritet.

61% af boligerne i Albertslund er almene, mens 34% er ejerboliger.
Albertslund har et areal p? 23 kvadratkilometer, hvoraf over 60 % er d?kket af skov og gr?nne omr?der.

Similar Posts