Finans

Registrert kapitalforh?yelse i Northern Logistic Property (NLPR)

Registrert kapitalforh?yelse i Northern Logistic Property (NLPR)
Registrert kapitalforh?yelse i Northern Logistic Property

?kningen i aksjekapitalen som f?lge av fortrinnsrettsemisjonen i Northern Logistic Property ASA har n? blitt registrert i Foretaksregisteret. Den nye aksjekapitalen er NOK 35 425 641 fordelt
p? 35 425 641 aksjer, hver med NOK 1,00 p?lydende. Ny firmaattest er vedlagt.

Om Northern Logistic Property ASA

Northern Logistic Property ASA er et ledende rendyrket logistikkeiendomsselskap basert i Norden. Portef?ljen best?r av 19 avanserte logistikkeiendommer lokalisert i st?rre og regionale byer i
Sverige og Danmark, med et totalt leieareal p? ca. 705.000 kvadratmeter. Se ogs? www.nlpasa.com

Source: Millistream / Hug

A to już wiesz?  PRESENTASJONSMATERIALE

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy