Finans

Registrert kapitalforh?yelse

Green Reefers ASA har mottatt ny firmaattest i forbindelse med forh?yelse av aksjekapitalen, se
b?rsmelding 25.11.2009.

Ny aksjekapital er NOK 313.505.389, antall stemmeberettigede aksjer er 313.505.389. Kapitalen er
registrert fullt innbetalt i Foretaksregisteret.

Source: Millistream

Similar Posts