valutasp?rsm?l

Regnskap nytt tjenesteomr?de for PwC

PwC kj?per regnskapsbyr?et Accountonit AS. Oppkj?pet er f?rste steg i en ny strategisk satsing for Norges st?rste revisjons- og r?dgivningsfirma: Effektiv regnskapsf?rsel kombineres med eksisterende r?dgivningskompetanse i et nytt tjenesteomr?de.
PricewaterhouseCoopers AS og Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS (PwC) tilbyr i dag revisjon, r?dgivning og advokattjenester fra til sammen 38 kontorer over hele landet. Med oppkj?pet av Accountonit AS vil tjenestespekteret ogs? inkludere regnskapsf?ring.
Accountonit AS ble fra august 2010 skilt ut fra 24Seven Technology Group ASA, som er notert p? Oslo B?rs og er en norsk leverand?r av webbaserte forretningssystemer. Accountonit vil i 2011 ha en omsetning p? ca. 50 millioner kroner, 55 ?rsverk og 700 kunder. Selskapet eies av ledende ansatte, blant dem Bj?rn Roland, som n? blir ansatt i PwC.
Tiden er moden for nysatsing
Administrerende direkt?r H?vard S. Abrahamsen i PwC mener at tiden n? er moden for at landets st?rste revisjons- og r?dgivningsfirma beveger seg inn i regnskapsbransjen.
– Vi vet fra PwC i andre land, ikke minst Sverige, at kombinasjonen av regnskap og r?dgivning har blitt godt mottatt i n?ringslivet. Vi er allerede landets st?rste milj? innenfor bedrifts?konomisk r?dgivning. Med l?rdommene fra Sverige mener vi at PwC har en iboende evne til ? lykkes med det nye tjenesteomr?det, sier Abrahamsen.
Et lovende utgangspunkt
Han sier at kj?pet av Accountonit gir PwC et sv?rt godt utgangspunkt, b?de gjennom kundebasen og fordi teknologien legger til rette for sv?rt effektiv regnskapsf?ring. PwC har ansatt Kristijane Cook til ? lede det nye tjenesteomr?det. Cook ble hentet fra Amesto, hvor hun ledet et av landets st?rste regnskapsmilj?er.
– I PwC f?r jeg bli med p? ? bygge opp et nytt tjenestespekter som omfatter regnskap, juss og ?konomisk r?dgivning. Utgangspunktet er regnskapsf?ring, og s? knytter vi til alle de r?dgivningstjenestene som PwC har bygget opp gjennom flere ti?r. I praksis dreier det seg om ? kombinere ulike tjenester som vil gi en mer kvalitativ og effektiv ?konomifunksjon, sier Cook.
En bransje som trenger strukturendringer
– PwC vil bidra til ? skape de strukturendringene som regnskapsbransjen trenger. Vi vet at n?ringslivet ettersp?r mer og bedre r?dgivning fra sin regnskapsf?rer. Ved samtidig ? ta i bruk markedets beste teknologiske l?sninger gjennom v?rt store kontornett vil vi skape et produkt som vi forventer vil skape verdi for v?re kunder, sier Cook.
For flere kommentarer, kontakt Kristijane Cook p? tlf. 9526 0644, eller H?vard S. Abrahamsen p? tlf. 9526 0779.
Om PwC
PwC er verdens og Norges st?rste nettverk av revisorer, r?dgivere og advokater. Hver dag g?r mer enn 161 000 mennesker i 154 land p? jobb for ? hjelpe v?re klienter til ? lykkes. I Norge er vi over 1500 ansatte representert ved 38 kontorer. PwC tilbyr tjenester innen revisjon, r?dgivning, skatt og avgift til offentlige og privateide virksomheter. Basert p? et flerkompetansemilj? bidrar vi til verdiskaping og ?nsket utvikling hos v?re klienter gjennom god styring og kontroll. PricewaterhouseCoopers AS og Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS er de juridiske navnene for PwCs virksomhet i Norge, som er uavhengige medlemsfirmaer i PricewaterhouseCoopers International Limited.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Arnt Eriksen   #Block Watne   #NOK