Finans

Rekneskapsstatistikk, ikkje-finansielle f?retaks utanlandsfinansiering, f?rebelse tal, 3. kvartal 2009 Investerar stadig meir i eige konsern

Konsernsjef i PSI Group ASA, J?rgen Waaler, har den 2. desember 2009 kj?pt 10 000 aksjer til kurs 9,75.

Ny beholdning er 270 000 aksjer, tilsvarende 1,29 % av totalt utest?ende aksjer.

Finansdirekt?r i PSI Group ASA, Anders Wiig Nilsen, har den 2. desember 2009 kj?pt 3 000 aksjer til kurs 9,80.

Ny beholdning er 5 000 aksjer, tilsvarende 0,02 % av totalt utest?ende aksjer.

Similar Posts