Revisjon

Rekord?r for JYSK i Norge

JYSKs regnskaps?r ble avsluttet ved utgangen av august.
?rsregnskapet for 2011/12 for den delen av JYSK-konsernet som betegnes som JYSK Nordic, er n? offentliggjort. JYSK Norge legger et rekord?r bak seg, b?de n?r det gjelder omsetning og resultat.

JYSK Norge

Resultatet etter skatt er p? 140,6 millioner NOK mot 118,0 millioner NOK i foreg?ende ?r. EBIT-resultatet har g?tt frem fra 154,3 millioner NOK til 183,9 millioner NOK i 2011/12.
Omsetningen har ?kt med 4,6 % og havnet p? 1.415 millioner NOK, og bruttomarginen er uendret.
Personalkostnadene har ?kt med 3,2 % – hvilket er sikret gjennom en stram kostnadsstyring i et norsk arbeidsmarked preget av lav arbeidsledighet.
Det er ?pnet en ny butikk i Norge l?pet av regnskaps?ret 2011/12, slik at det ved ?rets utgang var 73 norske butikker.

JYSK Nordic

?rsregnskapet for JYSK Nordic omfatter selskapene som har butikker i de nordiske landene, Sentral-Europa, Holland, Storbritannia og Kina. Dermed dekker ?rsberetningen 15 av de landene hvor JYSK har butikker. Unntaket er butikkene i Tyskland, ?sterrike, Sveits, Frankrike, Spania og Italia, som drives av JYSK Nordics s?sterselskap Dänisches Bettenlager. JYSK Franchise og andre selskaper innenfor JYSK Holding A/S er heller ikke inkludert.
Resultatet etter skatt ble p? 535,4 millioner DKK mot 575,2 millioner DKK i 2010/11. Resultatet anses som tilfredsstillende og i overensstemmelse med forventningene.
EBIT-resultatet har falt svakt fra 861,3 millioner DKK til 848,3 millioner DKK i 2011/12.

Den konsoliderende nettoomsetningen har ?kt med 3,4 %, noe som skyldes ?pningen av nye butikker.

Ekspansjonen fortsetter i JYSK-konsernet. I dag har konsernet ca. 17.500 medarbeidere fordelt p? mer enn 2.000 butikker, to hovedkontorer og seks distribusjonssentre. Antallet butikker og medarbeidere har aldri har v?rt h?yere ? og konsernet fortsetter ekspansjonen slik at enda flere kunder kan nyte godt JYSKs tilbud i fremtiden.
Danske Lars Larsen ?pnet sin f?rste butikk i 1979. I dag er JYSK en internasjonal gruppe med ca. 2.000 butikker i 34 land og 17.500 ansatte. JYSK ?nsker ? gi alle et godt tilbud og har ambisjoner om ? ?pne butikker over hele verden. Gruppen er eid av Lars Larsen, og den ?rlige omsetningen er p? ca 2,5 milliarder euro. JYSK etablerte seg i Norge i 1988, den gang under navnet Norsk Senget?ylager. I Norge har JYSK 74 butikker og omsetter for i overkant av 1,4 milliarder norske kroner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Ferd Holding   #Ferd Sosiale Entrepren   #John Giverholt   #Tom Erik Myrland