Revisjon

Rekordeksport av str?m gir Norge milliardinntekter

Norge har netto eksportert 17 TWh kraft s? langt i ?r, grunnet store nedb?rsmengder og h?y vannkraftproduksjon. Dette gir betydelige inntekter til kraftprodusentene og samfunnet, samtidig som str?mkundene nyter godt av lave priser. Uten eksportmuligheten m?tte produsentene sluppet vann fra magasinene rett p? havet.
Kraftproduksjonen s? langt i ?r er n?r 20 prosent h?yere enn samme periode i fjor, mens forbruket er omtrent det samme. Det har gitt et kraftoverskudd p? 17 TWh ? som tilsvarer rundt halvparten av hva norske husholdninger bruker av str?m p? et ?r. Det betyr ogs? at vi kan sl? ?rsrekorden fra 2000 p? dr?yt 19 TWh eksportert kraft.
M?lt ved markedsprisen p? den nordiske kraftb?rsen er eksporten verdt n?rmere fire milliarder kroner. Det er penger som kommer samfunnet til gode, ettersom de aller fleste kraftselskaper i Norge eies av det offentlige. Uten eksportmuligheten m?tte kraftprodusentene sluppet vann rett p? havet, fordi det norske markedet ikke ville klart ? ta unna all kraften, og magasinene allerede er fulle.
? Vi har hatt to kalde vintre med h?yt forbruk og lite vann i magasinene, hvor vi ikke hadde klart oss uten importen. I ?r er situasjonen motsatt. Det viser utfordringene i et vannkraftsystem med sterkt varierende nedb?rsmengder. Vi har behov for ? forsterke kraftnettet b?de innad i Norge og mot utlandet. Kraftutveksling er god ressursutnyttelse og har verdi b?de for forbrukerne og kraftprodusentene, sier administrerende direkt?r Oluf Ulseth i Energi Norge.
Det store kraftoverskuddet betyr ogs? lave str?mpriser for kundene. Snittprisen p? den nordiske kraftb?rsen Nord Pool Spot ?rets f?rste 10 m?neder var 22,4 ?re (uten moms og p?slag). Det er den laveste snittprisen p? 10 ?r, med unntak av 2007.

Om Energi Norge
Energi Norge er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for norsk kraftn?ring. Vi representerer ca. 280 bedrifter som produserer, frakter og selger str?m og varme. Medlemsbedriftene st?r for 99 prosent av kraftproduksjonen og dekker 90 prosent av nettkundene i Norge. Kraftn?ringen jobber for bedre klima, sikker forsyning og gr?nn vekst.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #INSEAD   #Nils Rudi   #Oskar Kristiansen   #Paris