?konomi

Rekordmange byttet str?mavtale i 2013

24-03-2014 11:06 elskling.no Statistikk fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser at 386 800 husholdninger byttet str?mleverand?r i l?pet av 2013. Dette er en ?kning pa? 16 prosent sammenlignet med 2012, som var et rekorda?r. Blant husholdningene som byttet str?mavtale pa? elskling.no var spotprisavtaler mest popul?rt, og sto for 56 prosent.

Statistikk fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser at 386 800 husholdninger byttet str?mleverand?r i l?pet av 2013. Dette er en ?kning pa? 16 prosent sammenlignet med 2012, som var et rekorda?r. Blant husholdningene som byttet str?mavtale pa? elskling.no var spotprisavtaler mest popul?rt, og sto for 56 prosent.
? Det er gledelig at sa? mange er aktive pa? str?mmarkedet, til og med flere enn i rekorda?ret 2012. Pa? bare noen fa? minutter kan str?mkunden ba?de sammenligne str?mavtaler og velge den riktige avtalen, og dermed redusere str?mkostnadene sine, sier Jens Regnstro?m, landssjef for str?mbyttetjenesten elskling.no.
Historisk sett har perioder med h?y str?mpris og stor medieoppmerksomhet medf?rt flere skifter av leverand?r. At 2012 ble et a?r med rekordmange bytter av str?mavtaler, og 2013 det samme, tyder pa? at forbrukerne har begynt a? f?lge med pa? str?mkostnadene sine uavhengig av niva?et pa? str?mprisen. Man ma? 10 a?r tilbake i tid for a? finne et a?r med flere leverand?rbytter enn i 2013. I 2003 byttet ca. 450 000 husholdninger str?mselskap.
? Tidligere byttet husholdningene leverand?r na?r str?mprisen ble for h?y, men dette ser ut til a? ha endret seg. Siden 2011 har markedet utviklet seg, og i dag finner man verkt?y pa? internett som kundene kan bruke til a? sammenligne og bytte str?mavtaler enkelt og kostnadsfritt. Dette gir bedre oversikt og gj?r det enklere for kundene a? finne riktig leverand?r i str?mjungelen, sier Jens Regnstro?m.
I henhold til elskling.no’s statistikk for bytte av str?mleverand?r er spotprisavtalene mest popul?re. Deretter kommer fastpris og variabel pris, som er omtrent like popul?re.
? Det er interessant a? se at over 20 prosent velger fastpriskontrakt pa? elskling.no. Dette kan tyde pa? at interessen for fast str?mpris har ?kt, med tanke pa? at det i dag kun er ca. 5 prosent av husholdningene som har fastpriskontrakt. Vi anbefaler kundene a? ta utgangspunkt i sin egen privat?konomi na?r de velger mellom fastpris og spotpris, sier Jens Regnstro?m.
Om elskling.no ? Norges f?rste tjeneste for sammenligning og skifte av str?mkontrakter
elskling.no tilbyr forbrukeren et kompetent, enkelt og objektivt verkt?y som forenkler kompliserte sammenligninger og bytteprosesser og dermed stimulerer og ?ker antallet som aktivt velger str?mleverand?r. Tjenesten ble f?rst lansert i Sverige ? elskling.se ? og har fra starten av 2007 hjulpet mer enn 350 000 svensker ? sammenligne og bytte str?mavtale. Bedriften ble grunnlagt og drives fra begynnelsen av fem sivilingeni?rer fra Kungliga Tekniska Högskolan som etter noen ?rs erfaring fra n?ringslivet samlet seg rundt idéen at det trengs en uavhengig, dekkende tjeneste med h?y kvalitet som ?ker transparensen p? det nordiske kraftmarkedet. www.elskling.no

A to już wiesz?  Borettslagsleiligheter: svak prisoppgang i november

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy