Hel-

Rekordstor n?ringsdelegasjon til Brasil med Giske

Det vises til flaggemelding den 31. januar 2011. Den
4. februar ervervet HVS Invest AS 1 169
tegningsretter i Grenland Group ASA (“GGG”) gjennom
Oslo B?rs handelssystem. Vederlaget var NOK 3,80 pr
tegningsrett. Dette inneb?rer at HVS Invest AS per 4.
februar 2011 eier 23 792 929 aksjer og 7 903 575
tegningsretter i GGG. Aksjene eid av HVS Invest AS
representerer 89,26 prosent av aksjekapitalen og
90,24 prosent av stemmene* i GGG. Tegningsrettene eid
av HVS Invest AS representerer 89,57 prosent av
samtlige 8 823 529 tegningsretter utstedt av GGG.

HVS Invest AS er representert i GGGs styre ved Arne
Magnus Rise og i nominasjonskomiteen ved P?l M. Reed.
Denne b?rsmelding er avgitt i henhold til
verdipapirhandelloven §§ 4-1 og 4-3.

* GGG eier 288 404 egne aksjer som det ikke kan
stemmes for i selskapets generalforsamlinge

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #First Olsen Ltd   #NOK   #Olsen Renewables   #Utbytte Ordin