Offentlig ?konomi

Rekordutbetaling til KLP-pensjonister

09-01-2012 12:55 KLP Aldri f?r har KLP utbetalt s? mye i pensjoner til sine kunder. I 2011 betalte vi ut 9,6 milliarder kroner, en ?kning p? 1,3 milliarder fra ?ret f?r.

KLP setter ny utbetalingsrekord i 2011. Brutto er det utbetalt n?r 9,6 milliarder kroner i pensjoner. Dette er en ?kning p? 1,3 mrd fra i fjor.
– Det er n? 148.000 personer som mottar en pensjonsytelse fra KLP. Offentlig tjenestepensjon er et viktig gode for ansatte i offentlig sektor, og bidrar til at de kan g? pensjonisttilv?relsen trygt og optimistisk i m?te, sier Ida Espolin Johnson, konserndirekt?r i KLP.
Ogs? i ?r setter KLP utbetalingsrekord ? med 1,3 milliarder mer i utbetalte pensjoner enn ?ret f?r. De totalt 9,6 milliardene fordeler seg slik:
– Ordin?r alderspensjon utgj?r 5 milliarder kroner, tilsvarende tall for 2010 var 4,3 milliarder.
– Uf?repensjon utgj?r 2,25 milliarder kroner, en ?kning p? 250 millioner fra ?ret f?r.
– Tidligpensjon inkludert AFP (avtalefestet pensjon) har passert 1,4 milliarder i 2011, mot 1,3 mrd p? samme tid i fjor.
I tillegg mottar n?r 15.000 personer en etterlattepensjon fra KLP. Disse utbetalingene har passert 800 millioner.
Antall som har mottatt:
– alderspensjon: 82.000
– etterlattepensjon: 14.800
– uf?repensjon: 50.600
– tidligpensjon/AFP: 10.900
Antall yrkesaktive medlemmer i KLPs pensjonsordninger har ?kt fra 312.300 i 2010 til 317.000 i 2011.
– Gjennom 2011 har vi ogs? klart ? f? saksbehandlingstiden ned p? et enda bedre niv?, og vi vil ogs? i 2012 prioritere arbeidet med ? sikre korrekte og rettidige pensjonsutbetalinger, sier Espolin Johnson.
For ytterligere informasjon kontakt:

Ole Jacob Frich, kommunikasjonsdirekt?r i KLP
90 91 55 23 eller e-post: [email protected]
Linda Nilsen Methi, informasjonsr?dgiver KLP
90 50 98 38 eller [email protected]

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges st?rste livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter b?de i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital p? 285 milliarder kroner.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy