Finans

REM – Plassering av NOK 300 millioner 5 ?r usikret obligasjonsl?n

Rem Offshore ASA har fullf?rt plasseringen av et nytt usikret obligasjonsl?n p? totalt NOK 300 millioner.
Oppgj?rsdato er 27. januar 2010 og forfallsdato 27. januar 2015. Det nye obligasjonsl?net vil bli s?kt notert p? Oslo ABM s? snart som mulig.

Netto provenyet fra obligasjonsl?net vil g? til finansiering av selskapets generelle virksomhet.

DnB NOR Markets og Arctic Securities var tilretteleggere for det nye obligasjonsl?net.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

?ge Rem?y – CEO
Telefon + 47 905 91 292

Arild Myrvoll – CFO
Telefon + 47 70 08 08 94
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Similar Posts