skattesp?rsm?l

Repant ASA – Endring i distribusjonsapparatet

?rsregnskapet 2009

Repant ASA har i dag offentliggjort en elektronisk versjon av ?rsoppgj?ret for 2009. ?rsrapporten kan lastes ned fra Repants hjemmeside; www.repant.no. Det har blitt endringer i forhold til Q4 rapporten for 2009, som ble avlagt 26. februar 2010. Ved avleggelse av Q4 rapporten ble resultatet pr. 31.12.2009 fastsatt til TNOK – 42 712. Endelig ?rsoppgj?r som avlegges i dag, 12. april 2010, fastsettes ?rsresultatet til TNOK – 46 386, en endring p? TNOK – 3 674. Endringene er beskrevet i note 29.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5 -12. Kontaktperson: CEO i
Repant ASA, Gudmund Larsen, telefon: 32 20 91 15 / +47 91 16 87 15.

Drammen, 12. april 2010.

Source: Millistream

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy