Repant – Resultat andre kvartal 2010 (Drammen 31. august 2010)

B?rsnoterte Repant ASA
(ticker: Repant), som utvikler og produserer panteautomater, har ?kt salget i andre kvartal 2010,
men den nye ledelsen er prim?rt opptatt av den langsiktige salgsstrategien, som ledelsen n?
implementerer. – Vi har et aktivt og proaktivt markedsfokus, samtidig som vi etablerer relasjoner
som vil gi gode resultater p? lang sikt, sier Gudmund Larsen, adm.dir i Repant ASA.

Blant annet signerte Repant en samarbeidsavtale med det greske distribusjonsselskapet Innovative Recycling Solutions i april, der de 12 f?rste panteautomatene ble levert i juni. Det betyr at panteautomaten Cosmos, med unik og innovativ teknologi, n? er fullt integrert b?de i Norge, Sverige og Hellas.
– Cosmos har utelukkende f?tt sv?rt gode tilbakemeldinger fra markedet. Salget ?ker jevnt og
stabilt, samtidig som vi bruker tid p? ? etablere gode relasjoner i eksisterende og nye markeder. Vi fokuserer ikke p? raske l?sninger, men p? ? skape gode resultater p? lang sikt, sier Larsen.

Omsetningsvekst
Repant hadde i andre kvartal 2010 en omsetning p? MNOK 9,6 mot MNOK 6,4 i tilsvarende kvartal 2009. Oppkj?pet av Bevesys OY er inkludert i regnskapet fra og med 8. mai 2009. Omsetningsveksten skyldes hovedsakelig ?kt salgsaktivitet rundt panteautomaten Cosmos.
EBITDA var i kvartalet p? MNOK – 5,9, mot MNOK – 6,5 i andre kvartal i fjor. Underskuddet er redusert fra MNOK – 9,6 i andre kvartal i fjor, mot – 8,4 i andre kvartal i ?r.
– I tillegg til ? ?ke markedsandelene p? hjemmemarkedet, vil vi ogs? s?ke muligheter i
markeder der retur av bokser og flasker fortsatt ikke er en etablert rutine. Her ser vi et trendskifte som vil komme, og dermed et stort potensiale, sier Larsen.

Nye distribusjonsavtaler
I august signerte Repant ASA en eksklusiv avtale med Reverse Vending Corporation (RVC). RVC er en ledende distribut?ren av panteautomater p? det britiske markedet, og opererer i tillegg til i UK i Irland, USA, Canada og Brasil. Repant bygger ogs? opp sitt eget distribut?rnettverk i Tyskland, til fordel for tidligere distribut?r Digi. En egen ressurs er ansatt til ? lede dette arbeidet i Tyskland.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Adm. direkt?r i Repant ASA: Gudmund Larsen,
Telefon: 911 68 715
E-post: [email protected]

Om Repant ASA
Repant utvikler og leverer helhetlige pantel?sninger av h?y kvalitet b?de engangs- og gjenbruksflasker samt bokser. L?sningene inkluderer panteautomater (RVM – Reverse Vending Machines), likviditetssystemer for panten, vedlikeholdssystemer og logistikksystemer
for behandling av emballasje. Med Repants l?sninger effektiviseres den pantebaserte gjenvinningen av drikkeemballasje. Mai 2009 overtok Repant den finske panteautomatprodusenten Bevesys Finland Oy. Repant er notert p? Oslo B?rs.

Source: Millistream

Authors

Related posts

Top