del?rsrapporter

Representantskapet i SpareBank 1 SMN godkjente fortrinnsrettemisjonen

Direktesalget utgjorde MNOK 186,4 (+9 %) sammenliknet med MNOK 171,1 for samme m?ned i 2009. I direktesalget inng?r omsetningen i salgskanalene Komplett.no, Komplett.se, Komplett.dk, og inWarehouse.se

Komplett konsernet omsatte for MNOK 280,7 MNOK (-3 %) i februar 2010
sammenlignet med MNOK 288,6 i samme m?ned i 2009.

Alle tall oppgis eks. virksomhet tilgjengelig for salg (Komplett BV)

Selskapets omsetningsrapport for mars 2010 vil legges frem fredag 9. april
2010 f?r b?rs.

Sp?rsm?l kan rettes til CFO Cay Bakkehaug Tel: +47 91 39 33 92
[email protected]

Komplett ASA – tlf. 33 45 42 00 – fax 33 45 42 01 http://-www.komplett.com”>-www.komplett.comhttp://<http://www.komplett.com/>”><http://www.komplett.com/>

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1390755]

Omsetningsmelding februar 2010: http://

Source: Millistream / Hug

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy