Finans

Resultat 4. kvartal 2009

Positiv utvikling for skadeforsikringsvirksomheten i 4. kv

(Oslo, 26. januar 2010) Unison Forsikring ASA fikk et resultat f?r skatt p? NOK 4,3 millioner i fjerde kvartal 2009, sammenlignet med NOK 6,4 millioner i tilsvarende periode i 2008. Skadeforsikringsenheten, Union Forsikring ASAs kjernevirksomhet etter restruktureringen, fikk et driftsresultat p? NOK 1,5 millioner i perioden og n?dde en combined ratio p? 98 prosent. Selskapets vekstm?lsettinger opprettholdes.

– Unison Forsikring hadde en god utvikling i fjerde kvartal med et positivt resultat f?r skatt, en
combined ratio for skadeforsikringsvirksomheten p? 98 prosent og oppstarten av det strategiske samarbeidet med Verdibanken. Vi er enn? i en tidlig fase av selskapsoppbyggingen, men har gjennom fjerde kvartal tatt viktige grep for bedre l?nnsomheten i 2010. Avviklingen av Autotal-avtalen gj?r at vi unng?r en negativ resultateffekt p? 15-20 millioner. Samtidig er vi aktive i markedet for ? vokse videre, sier administrerende direkt?r K?re Ulvin i Unison Forsikring.

Driftsresultat f?r finans og sikkerhetsavsetninger endte p? NOK – 7,2 millioner (-36,8) i fjerde kvartal for Unison Forsikring ASA, mens resultat f?r skatt endte p? NOK 4,3 millioner (6,4). Regnskapstallene for Unison Forsikring ASA inkluderer resultatet fra sj?forsikringsvirksomheten, som er under avvikling, p? NOK -5,6 millioner (-25,7). For skadeforsikringsvirksomheten endte brutto forfalt premie p? NOK 50,9 millioner (62,4), mens driftsresultat ble NOK 1,5 millioner (-12,0). Combined ratio var 98 prosent, sammenlignet med 146 prosent i fjerde kvartal i 2008.

Avviklingen av den ul?nnsomme avtalen med Autotal bidro til nedgangen i premievolumet. Avviklingen medf?rer at selskapet unng?r en negativ resultateffekt p? NOK 15-20 millioner i 2010. Tegnet premie under Autotal-avtalen var NOK 95 millioner i 2009. Avtalen opph?rte 1. desember.

Unison Forsikring ASAs visjon er ? bli den ledende leverand?ren av medlemsforsikringer. Selskapet skal ikke bygge en egen merkevare mot sluttbrukerne, men v?re en st?ttespiller og samarbeidspartner for organisasjoner i deres arbeid med ? utvikle gode medlemsfordeler. Selskapet inngikk i fjerde kvartal en fem?rsavtale med Verdibanken for distribusjon av private skadeforsikringer.

– Den strategisk viktige avtalen med Verdibanken, med sine mer enn 100 00 sluttbrukere, er et gjennombrudd i arbeidet med ? forsikre medlemmer av ideelle organisasjoner. Samtidig vil v?r nye
netthandelsl?sningen sette oss i stand til ? n? sluttbrukere p? en kostnadseffektiv m?te, sier Ulvin.

Totalbalansen utgjorde NOK 1.022 millioner, hvorav selskapets totale likviditet var NOK 355 millioner. Kapitaldekningen var 16,1 prosent, mens solvenskapitalen endte p? NOK 174,7 millioner,
tilsvarende en solvenskapitalandel p? 29,0 prosent.

– Hovedfokus for 2010 er ? s?rge for en kontrollert tilvekst av l?nnsomt premievolum gjennom eksisterende og nye distribusjonskanaler og samarbeidspartnere. Mulighetene for vekst er gode og vi opprettholder m?lsettingen om ? n? et tilfredsstillende premievolum i l?pet av to ?r, sier Ulvin.

Vedlagt f?lger pressemelding, kvartalsrapport samt en presentasjon for 4. kvartal 2009.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
K?re Ulvin, administrerende direkt?r, (+47) 907 21 676
Jan Caspersen, finansdirekt?r, (+47) 415 60 913

Unison Forsikring ASA
Oslo, 26. januar 2010

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Source: Millistream

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Acta Direkte   #Geir Inge Solberg   #NOK   #Rune Wangsmo