Hel-

Resultat for 4. kvartal 2010

Bank Norwegian fortsetter den positive utviklingen.
Konsernresultatet etter skatt i fjerde kvartal utgjorde 13,8 millioner kroner, opp fra 8,3 millioner kroner i tredje kvartal.
Resultatet for hele ?ret 2010 ble 34,9 millioner kroner, sammenlignet med 12,9 millioner kroner ?ret f?r. Egenkapitalavkastningen ble 14 %.
Resultatfremgangen forklares av sterk utl?nsvekst, ?kte netto renteinntekter, ?kt kostnadseffektivitet og lavere mislighold.
-Vi har lagt et godt ?r bak oss, med solid vekst og tilfredsstillende l?nnsomhet. Vi er spesielt forn?yd med den vellykkede etableringen av egen kredittkortvirksomhet, sier administrerende direkt?r Erik Jensen i Bank Norwegian.
Banken er godt kapitalisert, med en konsolidert kjernekapitaldekning p? 12,6 % og en kapitaldekning p? 14,3 %.
-Vi forventer at den positive utviklingen fortsetter i 2011. Fortsatt utl?nsvekst, stabile marginer, god kostnadskontroll og god kredittkvalitet, skal bidra til ? ?ke resultatveksten i det kommende ?ret, sier Jensen
Bank Norwegian tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med h?y rente, l?n uten sikkerhet og ?Norwegian-kortet?, alt distribuert gjennom internett.

Bank Norwegian startet driften 19. november 2007. Banken har en kundemasse p? 92.700 kunder, fordelt p? 13.500 l?nekunder, 34.900 innskuddskunder og 44.300 kredittkortkunder.

Bank Norwegian skal v?re en nettbank som leverer enkle og konkurransedyktige produkter i personkundemarkedet. Virksomheten baseres p? ledende e-handelsl?sninger, synergier med flyselskapet Norwegian, attraktive betingelser til kundene, kostnadseffektiv drift og effektiv risikoseleksjon.
For eventuelle sp?rsm?l kan du ringe;
Administrerende direkt?r Erik Jensen; tlf nr 92634501
eller Finansdirekt?r P?l Svenkerud; tlf nr: 93403904
?rsrapport for 2010 ligger tilgjengelig p?:
https://www.banknorwegian.no/Pages/InvestorRelations.aspx?y=2010
www.banknorwegian.no

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy