del?rsrapporter

Resultat for 4 kvartal og forel?pig ?rsregnskap for 2009 for MediStim ASA

Marine Farms ?kte omsetningen med 5% i 4. kvartal 2009 sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Driftsresultat endte p? NOK 11 mill i 4.kvartal 2009, mot NOK -42 mill i tilsvarende periode ?ret f?r. For ?ret 2009 ?kte omsetningen med n?rmere 17%, mens driftsresultatet ?kte med NOK 86 mill.

? Driftsresultat f?r verdijustering av biomasse endte p? NOK -1,7 mill i 4. kvartal 2009 mot NOK -0,5 mill i tilsvarende periode i fjor. Resultatet er negativt p?virket av flere engangseffekter (NOK 16,6 mill netto), inkludert nedskriving av biomasse og goodwill. For ?ret 2009 oppn?dde selskapet et driftsresultat f?r verdijustering av biomasse p? NOK 4,4 mill sammenlignet med NOK 26,1 mill ?ret f?r.

? Laksevirksomheten i Lakeland (UK) oppn?dde en EBIT/kg solgt sl?yd fisk p? NOK 3,9 i 4. kvartal 2009 (NOK 7,4 i 2008). Lakeland solgte 15% mindre laks i 4. kvartal 2009 sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. For ?ret 2009 oppn?dde Lakeland en EBIT/kg solgt sl?yd fisk p? NOK 6,9, noe som er NOK 0,9 lavere enn ?ret f?r.

? Seabass/seabream virksomheten i Culmarex (Spania) oppn?dde en EBIT/kg solgt fisk p? NOK 2,1 i 4. kvartal 2009 (NOK 2,2 i 2008). Salget av seabass/seabream ?kte med 45% i 4. kvartal 2009 sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. For ?ret 2009 oppn?dde Culmarex en EBIT/kg solgt sl?yd fisk p? NOK -3,3, noe som er NOK 1,5 lavere enn ?ret f?r. 2009 har v?rt et vanskelig ?r med lave priser for seabass/seabream.

? Kostnader knyttet til cobia virksomhetene i Belize og i Vietnam resulterte i et negativt driftsresultat p? NOK -17,9 mill i 4. kvartal 2009 (NOK -23,0 mill i samme periode i 2008). Inkludert i disse tallene er nedskriving av biomasse og goodwill p? NOK 8,3 mill. For ?ret 2009 endte driftsresultatet p? NOK -48.4 mill (NOK -39,3 mill i 2008), inkludert nedskrivinger i
st?rrelsesorden NOK 13,6 mill.

? Pr utgangen av desember 2009 utgjorde egenkapitalen NOK 444 mill (34,5% egenkapitalandel). Netto renteb?rende gjeld utgjorde NOK 676 mill. Konsernet hadde pr 31.12.2009 tilgjengelig kontanter og ubenyttede trekkfasiliteter p? til sammen ca. NOK 75 mill.

I dag kombinerer Marine Farms oppdrett av laks med oppdrett av marine arter. I tillegg har selskapet en fremtidsrettet satsing p? nye marine arter som cobia. Marine Farms har en klart definert strategi p? ? investere i regioner/segmenter der selskapet kan bli blant de mest l?nnsomme akt?rene. Fokus er p? store effektive klynger med kontroll p? hele verdikjeden, fra stamfisk til kunde. Virksomheten skal v?re diversifisert n?r det gjelder arter og markeder, med en
aktiv og selektiv portef?ljeforvaltning. Selskapet vil s?ke ? oppn? ledende markedsposisjoner i utvalgte nisjer gjennom ? v?re en innovativ og p?litelig internasjonal leverand?r av sj?mat med h?y kvalitet.

For mer informasjon, kontakt Bj?rn Myrseth eller P?l Angell-Hansen:
Tel: +47 55 90 44 70
e-mail:[email protected] or [email protected]
Web: www.marinefarms.no

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

[HUG#1388195]

MAFA – 4Q 2009 Presentation: http://
MAFA – 4Q 2009 Report: http://

Source: Millistream / Hug

Similar Posts