Finans

RESULTATPRESENTASJON 4. KVARTAL 2009

Rapport 4. kvartal 2009 og forel?pig resultat for 2009

Vedlagt f?lger Rapport 4. kvartal 2009.

Farstad Shipping oppn?dde i 4. kvartal driftsinntekter p? NOK 804,7 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 294,7 mill. Resultatet etter skatt ble NOK 869,1 mill.

Driftsinntektene pr. 31.12.09 ble NOK 3 257,6 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 1 281,3 mill. Resultat etter skatt ble NOK 1 931,5 mill.

Styret vil foresl? et utbytte for 2009 p? NOK 3,00 pr. aksje.

For ytterligere opplysninger vennligst kontakt:

CEO Karl-Johan Bakken – +47 90 10 56 97
CFO Torstein L. Stavseng – +47 91 10 70 01

Farstad Shipping har i dag en fl?te p? 57 skip (30 AHTS, 24 PSV og 3 SUBSEA) og 1 AHTS under bygging ved norsk verft. Selskapets aktiviteter drives fra ?lesund, Aberdeen, Melbourne, Singapore og Macaé. Samlet antall ansatte p? land og p? sj? er ca. 1700. Selskapets strategi er ? v?re en langsiktig og betydelig leverand?r av store, moderne offshore servicefart?yer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.
www.farstad.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1385489]

Kvartalsrapport 4 2009: http://

Source: Millistream / Hug

A to już wiesz?  MELDEPLIKTIG HANDEL BLANT PRIM?RINNSIDER

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy