valutasp?rsm?l

RETTET EMISJON GJENNOMF?RT

med et brutto emisjonsproveny for selskapet p? NOK 600 millioner. Emisjonen var overtegnet.
Aksjene som skal leveres til tegnerne i den rettede emisjonen vil v?re allerede noterte aksjer som er l?nt ut av DOF?s hovedaksjon?r M?gster Offshore AS i henhold til en aksjel?nsavtale. Som f?lge av dette vil alle aksjene som leveres til tegnerne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #SEK