Finans

RIE – SALG AV EGNE AKSJER TIL ANSATTE/MELDEPLIKTIGE HANDLER

Endelig resultat av fortrinnsrettsemisjon i Northern Logistic Property

(Oslo, 4. desember 2009) Det vises til melding om forel?pig resultat av fortrinnsrettsemisjon annonsert 1. desember 2009.

Tegnings- og handelsperioden for tegningsrettene i fortrinnsrettsemisjonen ble avsluttet mandag 30. november 2009. Det endelige resultatet viser at totalt. 14.838.638 aksjer har blitt tegnet i tegningsperioden, tilsvarende til NOK 178.063.656, noe som inneb?rer at emisjonen p? 8.333.333 nye aksjer var overtegnet.

Tildelingsbrev vil bli utsendt 5. desember 2009 og betalingsdato er 8. desember 2009.

Notering og handelsstart for de nye aksjene p? Oslo B?rs er forventet ? bli p? eller rundt den 11. desember 2009.
Om Northern Logistic Property ASA

Northern Logistic Property ASA er et ledende rendyrket logistikkeiendomsselskap basert i Norden. Portef?ljen best?r av 19 avanserte logistikkeiendommer lokalisert i st?rre og regionale byer i Sverige og Danmark, med et totalt leieareal p? ca. 705.000 kvadratmeter. Se ogs? www.nlpasa.com.

A to już wiesz?  ?rsrapport 2009 Komplett ASA

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy