Hel-

Rogalendingene har tro p? egen ?konomi

Mange rogalendinger sliter med ? betale regningene sine! Innbyggerne i Rogaland har betalingsanmerkninger for over 1,7 milliarder kroner. Likevel tror nesten halvparten at de vil f? bedre ?konomi i l?pet av de tre neste ?rene. Det viser en fersk unders?kelse fra Bank2 og tall fra Soliditet.
Mange optimister

Nordmenn flest har god tro p? egen ?konomi. 44 prosent av de spurte tror at de vil f? bedre ?konomi i l?pet av de neste tre ?rene og en av tre tror p? bedre ?konomi allerede i l?pet av ?ret. Befolkningen i Midt-Norge skiller seg ut som mest pessimistiske, nordlendingene er mest optimistiske og rogalendingene ligger omtrent p? landsgjennomsnittet. Administrerende direkt?r Raimond Pettersen i Bank2 er redd mange har et for optimistisk syn p? sin egen ?konomi.
? Jeg ?nsker ikke ? svartmale eller ? ta fra folk h?pet om en bedre fremtid, men jeg tror det er en del som har en urealistisk forventning om at ?konomiske utfordringer l?ser seg av seg selv. Slik er det dessverre ikke, sier han.
Til tross for at norsk ?konomi g?r godt er det mange som har problemer. Samlet sett skylder nordmenn nesten 37 milliarder kroner i uoppgjort gjeld knyttet til registrerte betalingsanmerkninger. I Rogaland har 13.789 personer p?dratt seg betalingsanmerkninger tilsvarende 1.756.621.629 kroner.
? Det er mange ?rsaker til at mennesker havner i et ?konomisk uf?re. En uoversiktlig ?konomi kan v?re nok til ? sette fart i problemene. Flere og dyre l?n kan v?re en annen ?rsak. Kommer man i den situasjon at man ikke evner ? betjene gjelden sin er det viktig at man ser p? l?sninger f?r det er for sent. Ta kontakt med banken og se p? mulighetene for ? samle de ulike l?nene til ett. Dette kan gj?res ved refinansiering av gjeld, anbefaler Pettersen.
Psykisk p?kjenning

For noen kan dette imidlertid v?re lettere sagt enn gjort.
? Har du f?rst p?dratt deg betalingsanmerkninger kan du i lang tid f? problemer med ? f? l?n i ordin?re banker. Da blir den ?konomiske handlingsfriheten p? mange m?ter ?delagt. Purrebrev, inkassokrav,
strafferenter og gebyrer er b?de dyrt og en stor psykisk p?kjenning for mange, sier Pettersen.
Mange vil ha hjelp

Bank2 har spesialisert seg p? refinansiering av s?kalt problemgjeld og har lang erfaring med ? refinansiere personer som har endt opp med en skakkj?rt privat?konomi.
? Vi ser ikke bare p? historien til l?nes?keren, men ogs? p? mulighetene. Hvis s?keren kan stille tilfredsstillende sikkerhet og har evne og vilje til ? betjene et nytt l?n kan vi bidra til ? f? ?konomien p? rett kurs igjen, sier Pettersen, men understreker at Bank2 ikke er en konkurrent til ordin?re banker.
? Vi er et supplement til ordin?re banker og skal ikke v?re kundenes prim?rbank over lenger tid. Vi skal bidra til ?konomisk friskmelding slik at kunden igjen kan g? inn i en varig relasjon til sin egen bank, sier han.
Bank2 ble etablert i 2005. Vi har spesialisert oss p? refinansiering av misligholdt gjeld og bidrar aktivt til at personer og bedrifter som har havnet i ?konomisk uf?re kan f? en ?konomisk omstart.
Bank2 er eneste finansinstitusjon i Norge som har spesialisert seg p? ? tilby finansiering til l?nes?kere som av ulike grunner ikke kvalifiserer for l?n i andre banker. Privatpersoner, enkeltmannsforetak og bedrifter som kan stille tilfredsstillende sikkerhet i form av pant i fast eiendom eller ved kausjon kan f? l?n i Bank2 selv om det foreligger betalingsanmerkninger eller lignende.

Bank2 hadde ved utgangen av 3. kvartal 2010 brutto utl?n p? 903,1 millioner kroner.
Bank2 ?nsker ? etablere seg som en foretrukket samarbeidspartner for landets ordin?re
banker, og v?re en tilbyder av supplerende l?neprodukter som kan bidra til ?konomisk
friskmelding av flest mulig bankkunder.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Source Millistream