del?rsrapporter

RS Platou Markets har gjennomf?rt vellykket snuoperasjon

Eidesvik Offshore ASA er tildelt en 4 ?rs kontrakt med ytterligere 4 ?rs opsjoner med Petrobras for forsyningsfart?yet Viking Surf. Oppstart av kontrakten er primo August 2010. Brutto verdi p? den
faste kontrakten er MNOK 209.

Kontakt COO Jan Lodden, Tlf +47 482 04 160

Source: Millistream

Similar Posts