skattesp?rsm?l

RVA Holding AB – Portef?ljeselskapet Greenvironment oppf?rt p? Frankfurt-b?rs

* Ledende distribut?r av mikroturbin for kombinert varme- og
str?mforsyningsfabrikker (CHP) Investeringsmulighet i ?kt desentralisert
str?mforsyningsmarked
* Vekstpotensial drevet av samarbeidsprosjekter med lokale enheter og
utrulling i ?st-Europa

Stockholm, 03, May, 2010. Fra 04 May begynner aksjene til Greenvironment, et
cleantech-selskap med operasjonelt hovedsete i Berlin, oppf?rt p? det ?pne
markedet til Frankfurt-aksjemarked. Denne oppf?ringen har blitt gjennomf?rt via
en fusjon med det finske holdingselskapet Greenvironment Oy i den n? oppf?rte
enheten Greenvironment plc (ISIN GB00B5754J93 / Symbol GIV).

Den st?rste aksjeeieren til Greenvironment plc er Cheyne Renewable Energy Fund
L.P. (46,8 %); RVA Holding AB basert i Stockholm (Sverige) overtatt en 24,2
prosent eierandel i Greenvironment via dens norske datterselskap RVA Holding AS.

ICF Kursmakler AG, en av de ledende sikkerhetshandelsbankene i Tyskland, handler
som selskapets utnevnte sponsor p? den elektroniske handelsplattformen Xetra?. I
tillegg til at ICF st?tter selskapet i ? flytte Greenvironment-oppf?ring fra det
?pne markedssegmentet til Entry Standard for Frankfurt-aksjemarked i den veldig
n?re fremtid. Mer informasjon finnes p? deres nettside p? http://http://www.icfag.de/”>http://www.icfag.de/

Greenvironment er en desentralisert energiyter spesialisert i teknologi for
bygging og operasjon av autonome samproduksjonsfabrikker (varme og str?m) for
biogass og naturgass. Selskapet leverer standardiserte og skalerbare fabrikker
bygget rundt mikroturbiner, levert av Capstone Turbine Corporation (Nasdaq:
CPST), verdens ledende produsent av lavemisjonsmikroturbinsystemer.
Greenvironment innehar de eksklusive distribusjonsrettighetene til
Capstone-mikroturbiner i Tyskland, Skandinavia, Polen og Romania i visse
applikasjoner og opererer for ?yeblikket over 50 mikroturbiner i Europa.

“Oppf?ringen gir Greenvironment tilgang til aksjemarkedet og sliper verdien til
det harde arbeidet utf?rt av hele ledelsesteamet for ? gj?re Greenvironment om
til en ledende akt?r i cleantech-industrien,” kommenterte Rutger von Ahlefeld,
CEO til RVA Holding AS. “Med ?kende trender mot distribuert kombinert varme- og
str?mproduksjon og de spesifikke fordelene til mikroturbiner sammenliknet med
konkurrerende teknologier, ser vi et stort vekstpotensial for v?rt
portef?ljeselskap.”

Mikroturbinsamproduksjonsfabrikker tar fordel av stor grad av p?litelighet og
tilgjengelighet (> 95 prosent) og har lave vedlikeholdskrav. Den lille
st?rrelsen i tillegg til lavt utslipp, lyd og vibrasjonsniv?er muliggj?r
applikasjoner som ikke er tilgjengelig for andre CHP-l?sninger. Den h?ye
effektiviteten til fabrikkene gir en betydningsfull reduksjon i CO2 og derfor
kan mikroturbiner v?re sv?rt fordelsaktig for ? m?te nasjonale og internasjonale
energim?l. For eksempel s? kan en 65KW mikroturbin spare omtrent 2800 t CO2 i
l?pet av en 15-?rsperiode, hvilket tilsvarer utslippet til omtrent 50 biler.

Tysklands og den Europeiske Unionens energipolicy sikter klart p? en ?kning i
fornybar og energi og forbedring av helhetlig energieffektivitet. En hoveddrift
til energieffektivitet er gjenvinning og bruk av overfl?dig varme til
str?mproduksjon. Det er derfor det offisielle m?let til Tyskland ? ?ke andel CHP
til 25 % av samlet str?mproduksjon. Greenvironment tar sikte p? ? vektlegge
dette med en “bygge, eie og styre”-forretningsmodell i et prosjektsamarbeid med
lokale enheter i Tyskland.

Et eksempel p? et slikt prosjektsamarbeid er “Dezentral Energien Schmalkalden
GmbH” og Leipzig, og er i forhandlinger ang?ende nye samarbeid. Selskapet
leverer CHP-fabrikkteknologi og teknisk kunnskap, sentralisert operasjon i
tillegg til vedlikeholdstjenester til prosjektsamarbeid og fordeler fra den
?konomiske verdien til dets aksjer p? minst 30 prosent i lokale
prosjektsamarbeid.

Det andre vekstmarkedet for Greenvironment vil v?re ?st-Europa hvor selskapet
har startet sine f?rste aktiviteter i Polen, Romania og den Tsjekkiske
Republikk. ?st-Europa gir helt klart mulighet for distribuert str?mgenerasjon p?
grunn av den Europeiske Unionens politiske og finansielle st?tte og
infrastrukturinvesteringer som trengs for konkurransel?sninger. I ?st-Europa vil
Greenvironment ogs? ta bruk av prosjektsamarbeidsmodellen med sterke lokale
partnere for ? minimere risiko og ?ke prosjektutrullingen. Greenvironments tyske
operasjon vil forbli sentral teknologi og operasjonsyter for alle operasjoner.

Mer informasjon finnes p? deres nettside p? http://http://www.greenvironment.com”>http://www.greenvironment.comhttp://<http://www.greenvironment.com/>”><http://www.greenvironment.com/>

For mer informasjon:

Karsten Busche
Administrerende direkt?r

public eye CONSULTING BUSCHE
Meeraner Str. 15 D
12681 Berlin
Tyskland

TELEFON: +49 30 430 589 22
FAKS: +49 30 700 143 35 56
E-POST: [email protected]http://NETT: www.publiceye-consulting.com”>NETT: www.publiceye-consulting.com

[HUG#1410887]

Source: Millistream / Hu

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy