DK

Rygter i markedet vedr. offshore ordre fra PNE WIND AG i Tyskland

Ved hj?lp af et nyt varmepumpe-koncept, der netop er lanceret p? det danske marked.

Britiske Star Refrigeration, der er en af verdens f?rende producenter af industrielle varmepumper, har netop indg?et en joint venture aftale med ICS Energy A/S (ICS) om eneforhandling af deres varmepumpekoncept, Neatpump, i Danmark. ICS Energy A/S er stiftet og ejes af virksomhederne Industrial Cooling Systems A/S i Vojens og ICS Roskilde A/S.

En gevinst for milj?et og industrien
?Neatpump-konceptet har en helt unik teknik, der g?r det muligt at levere 90gC varmt vand ved hj?lp af varmepumper p? ammoniak, hvilket aldrig har v?ret gjort f?r?, forklarer Jan Lund Pedersen, partner i ICS Energy A/S. ?Dermed kan store industri-virksomheder nu udnytte store energim?ngder fra eksempelvis spildevand, r?ggasser og procesvarme til brugbar energi direkte ind i fjernvarmenettet eller til andre opvarmningsform?l?, siger han og forklarer, at samarbejdet med Star Refrigeration samtidig ?bner for endnu flere innovative l?sninger med f.eks. CO2-anl?g og f?rdige ammoniak-baserede ?Plug-and play? units til industrien.

K?ling og opvarmning i samme anl?g
Varmepumpe-anl?ggene bygges med kapaciteter fra ca. 500 kW afgivet varmeeffekt og opefter og kan b?de klare k?ling og opvarmning i samme maskine. ?For store industri-virksomheder og kraftvarmev?rker betyder det, at de kan opn? en kraftig reducering af deres fossile br?ndstoffer og samtidig neds?tte udledningen af CO2?, forklarer partner i ICS Energy A/S, Lars Christiansen.

Fremtidens varmepumper bliver CO2 neutrale
Der er allerede adskillige Neatpumps i drift i udlandet, ligesom verdens hidtil st?rste varmepumpe p? hele 14,3 MW netop er sat i drift. Den er installeret i Drammen i Norge og benytter fjordvand som varmeoptagelse. Drifts?konomien i varmepumpen er samlet set cirka 15 % bedre end ved alternative varmepumper.

?Hvis str?mmen til at drive skruekompressoren, der generer varmen og er hjertet i varmepumpen, leveres af vindm?ller eller anden vedvarende energi, kan der fremstilles varmt vand til eksempelvis fjernvarme helt uden udledning af CO2. Og da Danmark allerede er langt fremme med alternative energiformer, forventer jeg, at vi inden for f? ?r kan levere CO2 neutrale varmepumpeanl?g?, lyder det fra Jan Lund Pedersen, der afslutningsvis pointerer, at ICS Energy A/S med Star-aftalen g?r styrket ind p? det danske marked for k?l-/frost- og varmepumpe-anl?g.

For yderligere information:
[email protected]
Tel.: 74 59 09 77 (ICS Vojens)
46 78 83 75 (ICS Roskilde)

Similar Posts