Finans

SADG – Finanskalender 2010

Til aksjon?rer i Bj?rge ASA
Det innkalles herved til ekstraordin?r generalforsamling i Bj?rge ASA torsdag 17. desember, 2009 kl. 10:00 i selskapets lokaler, Energiveien 20 i Tananger, Sola Kommune.

Generalforsamlingen ?pnes av styrets formann.

Til behandling foreligger:
1. Valg av m?teleder
2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
3. Valg av en person til ? medundertegne protokollen sammen med m?teleder
4. Valg av nye medlemmer til valgkomiteen
5. Valg av nye styremedlemmer
6. Endringer i selskapets vedtekter

Aksjon?rer som ?nsker ? m?te, m? melde dette snarest og innen mandag 14. desember kl 12:00 til selskapets sentralbord – tlf. nr: 05900 eller pr. faks nr. 51 71 93 10 eller pr E-mail: [email protected]

Tananger, 23.11. 2009
Styret i Bj?rge ASA
Frank Ove Reite
Styrets leder

Source: Millistream / Hug

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy