b?rs

SADG – Flagging

30-11-2010 08:00 Siemens AS Den norske virksomheten i Siemens leverer tidenes beste driftsresultat for finans?ret 2010. En sterk satsning p? utvikling av b?rekraftige byer, blir sentralt for ? skape vekst i 2011.

Den norske virksomheten i Siemens leverer tidenes beste driftsresultat for finans?ret 2010. En sterk satsning p? utvikling av b?rekraftige byer, blir sentralt for ? skape vekst i 2011.
Siemens AS leverer et driftsresultat p? 359 millioner kroner for finans?ret 2010 (avsluttet 30.09.10) mot 338 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. Omsetningen var p? i overkant av 4,3 milliarder kroner, i forhold til 4,9 milliarder kroner ?ret f?r.
­- V?rt driftsresultat er historisk godt, og vi er spesielt forn?yd med resultatene n?r vi legger til grunn det turbulente markedet vi har opplevd de siste ?rene. Vi ser at markedsutsiktene n? er lysere, og med en god kostnadsstruktur skal vi vokse fremover – spesielt innen milj?teknologi, sier administrerende direkt?r Per Otto Dyb i Siemens AS.

Medvind innen fornybar
Ordreinngangen, som forteller mye om forventet omsetning, var ved finans?rets slutt h?yere enn omsetningen hvilket er et positivt tegn p? gode fremtidsutsikter. Ordreinngangen var p? 4,5 milliarder kroner, mens omsetning ved ?rets slutt var p? 4,2 milliarder kroner. En viktig ?rsak til den positive utviklingen er en sterk vekst innen fornybar energi.

– Vi har vunnet to av tre vindkraftsprosjekter og inng?tt avtaler i milliardklassen. N? kaprer vi nye markedsandeler p? vind i Norge, og er den suverent st?rste akt?ren p? dette i Norge, sier Dyb.
Siemens bygger n? opp divisjonen innen fornybar energi for ? m?te den ?kende ettersp?rselen.
Vil gj?re byer mer b?rekraftige
Utvikling av mer energieffektive og milj?vennlige byer blir et sentralt satsningsomr?de for Siemens fremover. I dag bor mer enn halvparten av verdens befolkning bor i byer, noe som gj?r at byene forbruker 40 prosent av all energi i verden. Denne utviklingen setter nye krav til blant annet kollektivtilbud, kraftdistribusjon, energieffektivisering og produksjon av fornybar energi.

– Utviklingen i byene er avgj?rende for hvordan nasjoner lykkes med ? n? milj?- og klimam?l. Siemens har som strategi ? spille en viktig rolle i energieffektivisering av byer, og prosjekter for b?rekraftige l?sninger i blant annet Oslo og Trondheim gitt resultater og vakt internasjonal oppmerksomhet, sier Dyb.
Kuttet forbruket med 12 prosent
Et eksempel p? arbeidet mot byene, er energieffektivisering av Olavskvartalet i Trondheim ? et flerbruksbygg midt i sentrum av Trondheim. Gjennom energieffektive l?sninger har energiforbruket blitt redusert med 12 prosent. Andre eksempler er opprustningen av forsyningsnettet til Hafslund, som gir lavere energitap og sikrere energidistribusjon. Siemens har ogs? levert str?mforsyningsl?sninger til den nye Holmenkollbanen, som blant annet sikrer effektiv kollektivtransport i forbindelse med ski-VM neste ?r.

– Utviklingen mot mer b?rekraftige byer vil v?re en viktig driver for v?r fremtidige vekst, sier Dyb.
Kraft p? 3000 meters dyp
I tillegg til b?rekraftige byer, styrker ogs? Siemens sin satsing p? innovative produkter til olje- og gassindustrien. Konsernets satsing p? Subsea Power Grid, som ble lansert i 2010, vil bli styrt fra Norge. N? bygges et eget teknologisenter i Trondheim for ? utvikle l?sningene ytterligere. Subsea-systemet gj?r det mulig ? forsyne olje- og gassprodusenter med elektrisk kraft 3000 meter under vann og hele 300 kilometer fra land. De f?rste l?sningene skal leveres fra og med 2012.
– V?re nye kraftl?sninger gj?r det mulig ? utvinne olje og gass p? steder som til n? har n?rmest v?rt utilgjengelig p? grunn av havdybden og avstanden fra land. Og i takt med at olje- og gassreservene p? land blir stadig mer begrenset, vil ettersp?rselen etter utstyr for ? n? fram til nye reserver ?ke i ?rene fremover, sier Dyb.
Selskapet fikk ogs? nylig en avtale med Eni Norge, om bygging av alle landbaserte anlegg for forsyning av elektrisk kraft til Goliat-plattformen. Avtalen 243 millioner kroner er den st?rste avtalen Siemens i Norge har inng?tt p? dette omr?det.

Les mer p?:
www.siemens.no/presse

Siemens AS per 30.09.10
Millioner kroner
2010
2009
Omsetning
4242
4966
Driftsresultat
359
338
Resultat f?r skatt
408
678
Antall ansatte
1458
1473

For mer informasjon, vennligst kontakt:Gry Rohde Nordhus, kommunikasjonsdirekt?r
Mob: +47 95940594, e-post: [email protected]

Om Siemens
Siemens er en global akt?r som utvikler h?yteknologiske og innovative l?sninger for industri, energi og helse. Vi er verdens st?rste leverand?r av b?rekraftige og milj?vennlige l?sninger, og over en tredjedel av omsetningen kommer fra v?r gr?nne portef?lje. I over 160 ?r har vi satt tydelige spor i utvikling av nye teknologil?sninger for hele verden, og med over 400.000 medarbeidere i mer enn 190 land spiller vi en viktig rolle ogs? n?r det gjelder fremtidens utfordringer. I Norge har Siemens om lag 1500 ansatte fordelt p? 12 lokasjoner. Hovedkontoret ligger i Oslo.

?vrig virksomhet i Norge gjennom helt eller delvis eide selskaper:
Selskap Eierandel Siemens

Osram AS 100 %
Siemens H?reapparater AS 100 %
Siemens Medical Diagnostic AS 100 %
Nokia Siemens AS 50 %
Bosch Siemens AS 50 %
Voith Hydro AS 35 %

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy