del?rsrapporter

SADG – Innkalling til Forstanderskapsm?ter, torsdag 25. mars 2010

Nordic Semiconductor har mottatt en ny ordre p? komponenter til Sports/Helsemonitorering segmentet til en samlet verdi av MUSD 1,2 (MNOK 7,2). Komponentene skal leveres i 2. kvartal 2010.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Svenn T Larsen, CEO. +4798285476
Robert Giori, CFO. +4793409188

Source: Millistream

Similar Posts