Finans

Sam C. Syvertsen ny investeringsdirekt?r i Arendals Fossekompani ASA

Nordic Semiconductor har mottatt en ny ordre p?
komponenter til PC-tilbeh?r segmentet til en samlet
verdi av MNOK 7,2. Komponentene skal leveres i 4.
kvartal 2009.
For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Svenn T Larsen, CEO. +4798285476
Robert Giori, CFO. +4793409188
Source: Millistream

Similar Posts