Bedriftsinformasjon

SAS fortsatt markedsleder innen l?sninger for risikostyring

25-03-2013 08:50 SAS Institute AS Oslo, 22. mars 2013: SAS Institute har opprettholdt sin posisjon som markedsleder i Chartis Research sin rapport Operational Risk Management Systems for Financial Services 2013. SAS anerkjennes for ? ha den mest komplette l?sningen av alle tilbyderne.

SAS Institute har opprettholdt sin posisjon som markedsleder i Chartis Research sin rapport Operational Risk Management Systems for Financial Services 2013. SAS anerkjennes for ? ha den mest komplette l?sningen av alle tilbyderne.
I f?lge Chartis Research har den finansielle sektor ?kt behov for sterkere koblinger mellom operativ risiko og andre risikorelaterte l?sninger som for eksempel innen svindel, helhetlig risikostyring og GRC (Governance, Risk management, and Compliance).
Chartis oppgir at ledende leverand?rer av operasjonell risk programvare, som ogs? har omfattende kunnskap om andre risikol?sninger, kan v?re ?helhetlige leverand?rer som kan h?ndtere GRC og operativ risiko med en rekke relaterte komponenter?.
– Vi setter pris p? denne annerkjennelsen og er enige med Chartis i at de finansielle institusjonene i stadig st?rre grad g?r vekk fra taktisk operativ risikostyring som en isolert aktivitet i forhold til regeloverholdelse, til ? se mer p? hvordan operativ risikostyring henger sammen med mer helhetlig risikostyring. Dette gir bedre verdi for virksomhetene, sier K?re Nyg?rd som er administrerende direkt?r i SAS Institute i Norge.
I f?lge rapporten er ledende leverand?rer definert som de som ?investerer i FoU med fokus p? fleksibilitet og tilpasningsmulighet i produktene?. Produktutviklingen til disse selskapene vektlegger ? integrere ulike komponenter i en og samme plattform. Blant lederne ser Chartis en trend mot ? integrere beste-praksis, som for eksempel innen datatap, risiko-/kontrollbibliotek og n?kkelindikatorer for risikostyring.
– Finansinstitusjoner adopterer stadig mer sofistikerte tiln?rminger til operativ risikostyring og jakter stadig etter mer fleksible metoder for datainnsamling, arbeidsprosesser og avansert analyse. SAS har opprettholdt innovasjonen innen disse omr?dene og har en sterk kombinasjon av kvalitative og kvantitative l?sninger som im?tekommer mer enn de regulatoriske kravene, sier Peyman Mestchian, Managing Partner i Chartis.
Chartis fremhevet at SAS OpRisk Management dekket et bredt spekter av risikostyringsl?sninger, inkludert kredittrisiko, markedsrisiko, ALM, operasjonell risikostyring/GRC, likviditetsrisiko og svindel. Rapporten fremhevet videre SAS sin utvidbare datamodell som ?dekker OpRisk og GRC-domener og gir klar-til-?-bruke dataalementer, samt ferdige definisjoner for hvert dataelement (f.eks risiko tittel, risiko eier), som kan utvides uten begrensninger?.
Kategoriledere, som SAS, ble omtalt for ? ha ?n?dvendig dybde og bredde i funksjonalitet, teknologi og innhold, kombinert med organisatoriske karakteristikker som gj?r det mulig ? ta en markant markedsandel i b?de volum og verdi?. Lederne har de beste l?sningene med en klar strategi for b?rekraftig og l?nnsom vekst kombinert med dyp bransjeinnsikt og omfattende teknologi og kapasitet.
I januar 2013 ble SAS Enterprise GRC plassert i ledende kategori i Chartis Research sin rapport om GRC-l?sninger 2012.
SAS Institute er verdens st?rste privateide IT-selskap med over 11.000 ansatte og 50.000 kunder i 126 land. SAS er verdensledende leverand?r av Business Intelligence og Analytics-l?sninger.

A to już wiesz?  Hewlett-Packard optimaliserer kundekommunikasjonen for Gjensidige Forsikring

Siden 1976 har selskapet gitt kundene muligheten til ? ta riktige beslutninger raskere. Avanserte statistikk- og analysemetoder i brukervennlige applikasjoner hjelper virksomhetene med ? avdekke nye sammenhenger og se nye forretningsmessige muligheter.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy