Offentlig ?konomi

SAS Institute med tosifret vekst

a8

Oslo, 19. januar, 2012: SAS Institute Inc. oppn?dde i 2011 et rekordresultat p? 2,725 mrd USD. Det tilsvarer en vekst p? tolv prosent. De nordiske og baltiske markedene oppn?dde en vekst p? seks prosent og endte med en omsetning p? totalt 160 millioner Euro.
Store datamengder f?rte til vekst innen SAS sitt kjerneomr?de, forretningsanalyse, med markant oppdrags?kning innen informasjonsledelse, risikoh?ndtering og kundeintelligens. I Norge opplevde SAS Institute markant vekst i ettersp?rsel fra offentlig sektor, spesielt fra helsesektoren.
– ? sikre bedre informasjon og tilgjengelighet av viktige virksomhetsdata i alle niv? i store virksomheter er avgj?rende for ? kunne drive effektivt og for ? styre bedre. V?r erfaring med ? levere mer omfattende prosjekter ga oss i fjor nye store oppdrag for kunder som Helse S?r-?st, Statoil og EnterCard, sier administrerende direkt?r i Norge K?re Nyg?rd.
Fjor?ret resulterte i en vekst p? ?tte prosent for SAS Institute i Norge. Det gode resultatet gjenspeiler i stor grad samarbeidet som er opprettet mellom hovedkontorene i Norden og Baltikum.
– 2011 ble et veldig godt ?r for SAS Institute, b?de i den nordiske regionen og globalt. Kombinasjonen av sterk lokal forankring med regional st?rrelse og kapasitet, bidro til at vi kunne m?te ettersp?rselen innen forretningsanalyse effektivt. Stadig flere organisasjoner forst?r verdien av ? benytte analyse for ? kunne gj?re bedre beslutninger, sier regionsdirekt?r Bent S?rensen.
– Det sterke og gode samarbeidet vi har etablert i Norden og Baltikum har gjort oss rustet til ? konkurrere om st?rre og mer komplekse prosjekter. Dette har v?rt en sterk bidragsyter til veksten v?r, legger S?rensen til.
36. ?r med vekst
SAS Institute Inc. oppn?dde et rekordresultat med inntekter p? totalt US$2,725 mrd i 2011. Selskapet oppn?dde dermed tosifret vekst for 36. ?ret p? rad, i et ?r hvor bedrifter opplevde ? m?tte grave dypt i deres voksende mengder av data for ? avdekke forretningsmuligheter.
– Selskaper har tillit til at SAS Business Analytics kan l?se de mest krevende oppgavene, fra ? ?ke inntektene ved forbedring av prisstrategier til ? stoppe tap knyttet til svindel. Alle store bransjer har suksesshistorier relatert til SAS sine l?sninger som er verdt ? nevne. Vi arbeider hardt for ? oppn? optimale resultater p? de utfordringene kundene gir oss. Det er nettopp derfor vi eksisterer. V?r rolle i deres suksess tar vi p? alvor, sier konsernsjef Jim Goodnight.
Inntektsveksten forekom innen alle l?sninger og bransjer. Programvare for ? avdekke svindel fikk en tresifret ?kning. Inntektene p? on-demand l?sninger opplevde vekst p? n?rmere 50 prosent. Vekst innen analyse og informasjonsledelsesl?sninger var tosifret, og det samme gjaldt kundeintelligens, retail, risk- og logistikkl?sninger.
Prisvinnende internkultur
De gode 2011 resultatene bekreftes ogs? gjennom stadige investeringer i SAS sin arbeidsstyrke og prisvinnende kultur, selv om selskapet har operert i et ?konomisk klima som fremdeles er krevende.
– Innovasjon er det som har s?rget for SAS sin vekst de siste 36 ?rene. Vi kan ikke lykkes uten innovasjon, nye produkter, ideer og tjenester. Lojale, kreative og forn?yde ansatte s?rger for innovasjon, p?peker Goodnight.
I 2011 hadde SAS en vekst p? 9,2 prosent i arbeidsstyrken og 24 prosent av inntektene ble investert i forskning og utvikling. Det amerikanske markedet stod for 46 prosent av inntektene, Europa, Midt-?sten og Afrika for 42 prosent, mens det asiatiske markedet s?rget for tolv prosent. SAS sin vekst var sterk p? alle omr?der innen alle regioner, ogs? de regionene som var hardest rammet av finansiell ustabilitet.

For ytterligere informasjon :
Wenche Nielsen
Markedsdirekt?r SAS Institute AS
[email protected]
47 27 30 66

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy