Finans

Saxo Bank overtar E*TRADEs bankvirksomhet i Norden

Det vises til b?rsmelding av 04.11.2009, hvor
selskapet informerte at den ekstraordin?re
generalforsamlingen besluttet ? endre selskapets navn
til TTS Group ASA. Navneendringen er n? registrert i
foretaksregisteret.

Se vedlagt firmaattest.

Bergen 03 Desember 2009

Kontaktpersoner:

Johannes D. Neteland
Konsernsjef
Tlf +47 918 46 906

Mette Henriksen
Finansdirekt?r
Tlf +47 907 79 360

TTS Group ASA
Tel.: +47 55 94 74 00 / Fax: +47 55 94 74 01

Similar Posts