skattesp?rsm?l

Schedule Change: Global IP Solutions to Hold Q1 Earnings Presentation at the Felix Konferansesenter on Wednesday April 28, 2010

Trykket utgave av innkalling til Repant ASAs ordin?re generalforsamling med vedlegg blir i dag sendt ut til selskapets aksjon?rer. Generalforsamlingen avholdes i Repant ASAs lokaler i Kobbervikdalen 75, 3036 Drammen, mandag 3. mai 2010 – kl. 17.00.

Valgkomiteens innstilling til nytt styre er som f?lger: Olav Madsen, Gerald Engström, Dorthe Lie og
Antti Auno gjenvelges som styremedlemmer. Hege Espedal stiller ikke til gjenvalg. Benedicte Tostrup velges som nytt styremedlem.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. Kontaktperson: CEO i
Repant ASA, Gudmund Larsen, telefon: 32 20 91 15 / +47 91 16 87 15

Source: Millistream

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy