del?rsrapporter

Schibsted ASA (SCH) – Endelig ?rsregnskap 2009 vedtatt

Fall i dieselprisen

Lastebilkostnadene gjekk i snitt ned 0,2 prosent fr? januar til februar 2010. Dei viktigaste ?rsakene er nedgang i prisen p? diesel og l?gare kapitalkostnader. Dei siste tolv m?nadene har totalkostnadene stige 1,8 prosent.

Prisutviklinga p? diesel f?rte til at drivstoffindeksen gjekk ned 1,8 prosent den siste m?naden. Det siste ?ret har denne delindeksen auka med 7,3 prosent.

[Figur: Kostnadsindeks for lastebiltransport. Februar 2009-februar 2010]

L?gare kapitalkostnader

Kapitalkostnadsindeksen fall med 1,5 prosent den siste m?naden. Dette kjem som f?lgje av ein nedgang i det inflasjonsjusterte renteniv?et. Det siste ?ret har kapitalkostnadsindeksen, som er samansett av avskrivingar, rentekostnader og vekt?rsavgifter/?rsavgift, g?tt ned 6,0 prosent.

Auke i l?n og sosiale kostnader

L?nsindeksen har stige med 0,8 prosent fr? januar til februar. Det siste ?ret har l?nsveksten for ansatte innanfor lastebiltransport vore p? 1,3 prosent.

H?gare administrasjonskostnader

Administrasjonskostnadene gjekk opp med 0,6 prosent fr? januar til februar. Det siste ?ret har denne delindeksen auka med 1,7 prosent.

Auka reparasjons- og servicekostnader

Delindeksen for reparasjons- og servicekostnader auka med 0,5 prosent den siste m?naden. Dei siste tolv m?nadene har denne delindeksen stige med 5,3 prosent.

Om drivstoffindeksen

Drivstoffindeksen byggjer p? faktiske pumpeprisar henta fr? forhandlarar over heile landet kvar m?nad. Sj?lv om det kan vere avvik i enkelte m?nader, viser samanlikningar at utviklinga i pumpeprisane over tid er sv?rt lik utviklinga i prisane p? dieselavtalene til dei store
drivstoffleverand?rane.

http://www.ssb.no/kilt/

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy