skattesp?rsm?l

Schibsted ASA (SCH) – Innkalling til generalforsamling 2010

Innkalling til Schibsted ASAs ordin?re generalforsamling f?lger vedlagt.
Generalforsamlingen finner sted i selskapets lokaler i Apotekergaten 10, Oslo,
onsdag 12. mai 2010 kl. 11.00. Trykt utgave av innkallingen vil sammen med
Schibsteds ?rsrapport for 2009 er postlagt aksjon?rene i dag.

Oslo, 20. april 2010
SCHIBSTED ASA

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1405541]

Erkl?ring om fastsettelse av l?nn og annen godtgj?relse til ledende ansatte.: http://
Innkalling til ordin?r generalforsamling: http://

Source: Millistream / Hug

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy