Finans

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel – aksjeordning for ansatte

Handelsbanken Fondforvaltning AS har pr. 01.12.09 gjennomf?rt en emisjon i fondet XACT Derivat Bull p? 2.500.000 andeler til en verdi av NOK 144.202.500. Det er etter dette 24.750.000 andeler i fondet.

Source: Millistream

Similar Posts