valutasp?rsm?l

Schibsted ASA (SCH) – Meldepliktig handel

9523 pr. aksje. Ny beholdning av aksjer i selskapet etter transaksjonen er 2.125.

9523 pr. aksje. Ny beholdning av
aksjer i selskapet etter transaksjonen er 2.125.

Oslo

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy