del?rsrapporter

Schibsted ASA (SCH) – Salg av trykkerieiendom med tilbakeleie

Styret i AF Gruppen ASA (AFG) har den 25. mars 2010 godkjent det endelige ?rsregnskapet for 2009.
Resultatet f?r skatt var MNOK 366,1. ?rets skattekostnad var MNOK 96,2 og ?rsresultatet var MNOK
269,9.

Source: Millistream

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy