Marked

Se opp for deltidsfellene!

23-07-2013 08:00 Storebrand Tidsklemma, muligheten til ? tilbringe mer tid med barn og familie og behov for selvrealisering eller utdanning trekkes ofte frem som grunner til ? tilbringe f?rre timer hos arbeidsgiver. Men noen ?r som deltidsarbeidende kan fort bli dyrere enn man f?rst hadde tenkt seg. Og smellen kommer sent i livet.

Noen ?r som deltidsarbeidende kan fort bli dyrere enn man f?rst hadde tenkt seg. Og smellen kommer sent i livet.
Norge er det landet i Norden med h?yest andel deltidsarbeidende: Hele 41 prosent av alle yrkesaktive kvinner jobber deltid, mens 13 prosent av mennene gj?r det samme.
Tidsklemma, muligheten til ? tilbringe mer tid med barn og familie og behov for selvrealisering eller utdanning trekkes ofte frem som grunner til ? tilbringe f?rre timer hos arbeidsgiver.
Likevel er det noen konsekvenser som alle som vurderer ? jobbe deltid b?r ta med i vurderingen:
Du f?r lavere inntekt

Du taper fremtidig pensjonsopptjening

Du vil f? lavere utbetalinger dersom du blir arbeidsledig eller uf?r

S?rlig punktet om fremtidig pensjonsopptjening virker f? ? v?re klar over: Tidligere var pensjon noe du ikke kunne p?virke i s?rlig grad. Og om du valgte ? jobbe deltid noen ?r, fikk dette uansett minimale utslag for din pensjon, som ble beregnet ut i fra de 20 ?rene du hadde h?yest l?nn.
N? er det fullt og helt opp til deg selv ? fatte de riktige valgene.
? Vi har en situasjon med mange flere valgmuligheter, b?de i folketrygden og i tjenestepensjonsproduktene. Alt du tjener teller med og f?r direkte konsekvens for din alderspensjon. Det nye systemet med alle?rsopptjening i folketrygden inneb?rer at hvis du jobber hjemme et ?r, har et ?rs permisjon eller jobber deltid en periode, er pensjonstapet 18,1 prosent av den l?nnen du ellers ville f?tt, sier pensjons?konom Knut Dyre Haug i Storebrand.
Unntaket er dersom man er hjemme med barn under seks ?r eller har godkjent omsorg for gamle foreldre eller lignende. Da f?r man godskrevet pensjonsopptjening i folketrygden som om man hadde hatt en l?nn p? 4,5 G (i overkant av 380 000 kroner).
Uansett ?rsak til deltidsjobbingen g?r du glipp av pensjonsopptjeningen fra arbeidsgiver. Over én million nordmenn har innskuddsbasert pensjon, der det spares fra 2 til 8 prosent av l?nnen.
? Jeg mener det er rimelig at den som jobber fulltid b?r kompensere for pensjonstapet til partneren, dersom familien er enig om at deltid er det beste. Er for eksempel ?rlig inntektstap 100.000 kroner, b?r pensjonssparingen utgj?re minst 20 prosent, alts? 20.000 kroner. Denne sparingen eies av den som jobber deltid, og settes i en god fondsportef?lje. P? den m?ten vil man ikke sitte igjen med lavere pensjon n?r den tid kommer, sier Dyre Haug.
Ved samlivsbrudd eller skilsmisser gjelder det ? ha klare avtaler. Hvis ikke kommer den som har jobbet deltid som oftest d?rligere ut av det.
? Ved skilsmisse er det ikke slik at man kan dele opptjente pensjonsrettigheter, men dersom man har spart privat til den deltidsarbeidende, s? er sparingen hans eller hennes til odel og eie, sier Dyre Haug.

A to już wiesz?  Krasjer mest, sjekker minst

Om Storebrand
Storebrand-konsernet er en ledende akt?r i markedet for langsiktig sparing og forsikring. Konsernet best?r av livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, som samlet tilbyr et helhetlig produktspekter til privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy