DK

Selskabsmeddelelse Vedt?gts?ndringer for Hedgeforeningen Jyske Invest

Som f?lge af en solid og bedre udvikling end ventet i fjerde kvartal 2009/10
opjusterer vi nu koncernoms?tningen for regnskabs?ret 2009/10 til ca. 13,65
mia. kr. mod vores tidligere forventning p? ca. 13,4 mia. kr., som udmeldt i
regnskabsmeddelelsen for tredje kvartal (1/2010, 18. marts 2010). Dette
afspejler en st?rk volumen og stabile priser inden for b?de
f?devareingredienser og industrielle enzymer.

Derudover har vi haft et godt produktmix og en h?j udnyttelsesgrad p? vores
fabrikker, og vi forventer derfor en EBIT* p? mindst 1.700 mio. kr. Det svarer
til en opjustering af indtjeningen p? over 100 mio. kr. i forhold til vores
tidligere forventning og afspejler en EBIT-margin (f?r Bio Chemicals-projekter)
p? mindst 12,8%.

Det momentum i l?nsomheden betyder, at vi allerede har n?et vores finansielle
milep?l om en EBIT-margin p? 12,5% (f?r Bio Chemicals-projekter) i
regnskabs?ret 2009/10.

Vi offentligg?r vores ?rsrapport for 2009/10, herunder ledelsens forventninger
til det kommende regnskabs?r, den 22. juni 2010.

* I denne meddelelse referer EBIT til EBIT f?r s?rlige poster og aktiebaseret
afl?nning, medmindre andet er anf?rt.

Med venlig hilsen

Tom Knutzen
Administrerende direkt?r

Source: Millistream

Similar Posts