Revisjon

SendRegning kj?pt opp av Unit4 Agresso

Unit4 Agresso leverer programvarel?sninger innenfor bl.a ERP, ?konomi, HR, l?nn og personal. Sammen med sine partnere betjener selskapet ca 800 kunder i Norge. Morselskapet Unit4 Group NV har hovedkontor i Nederland og er notert p? b?rs i Amsterdam, og har datterselskaper i Norge, Sverige, Storbritannia, Benelux, Frankrike, Tyskland, Spania, USA og Canada.
? SendRegning vil utfylle v?re produkter og tjenester p? et omr?de med spennende utviklingspotensiale, sier direkt?r for tjenesteforvaltning Odd Kittelsen i Unit4 Agresso.
SendRegning er en ledende tilbyder av nettbasert fakturering i det norske markedet. Selskapets n?rmere 40 000 brukere omfatter sm? og store bedrifter, enkeltpersoner, foreninger og lag.
SendRegning har hatt en sentral rolle i innf?ringen av den nye digitale infrastrukturen som staten er i ferd med ? bygge opp. Selskapet var den f?rste tilbyderen av nettbasert fakturering som oppfylte de nye statlige kravene til b?de utforming og forsendelse av e-fakturaer.
? Det nye eierskapet vil tilf?re selskapet ?kte ressurser og utvidet kompetanse, slik at vi i fremtiden kan tilby v?re brukere en enda bedre tjeneste, sier daglig leder Steinar O. Cook i SendRegning.
Den nye eierstrukturen vil ikke ha noen praktiske konsekvenser for brukere av SendRegnings tjenester. Nettstedet sendregning.no vil fungere p? samme m?te som i dag.
For mer informasjon, kontakt markedssjef Johanne Vikdal, mob: 97736614 eller daglig leder Steinar O. Cook, mob 90665793
Les mer p? UNIT4 Agresso AS sine hjemmesider

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Petter Berg