Ser nye muligheter i utviklingsprosjekter

– Vi har hatt en formidabel vekst det siste ?ret, blant annet gjennom flere oppkj?p. Med oppkj?pene har vi n? en portef?lje eiendommer med mange utviklingsmuligheter som vil representere en betydelig verdiskapning for selskapet, sier Petter A. Stordalen, styreleder i Sektor Gruppen.
I l?pet av de siste 15 m?nedene har Sektor Gruppen kj?pt 11 sentre. Av en portef?lje p? 36 kj?pesentre eier Sektor Gruppen 23 sentre og forvalter 13 sentre. I andre halv?r 2013 tok selskapet over forvaltningen av City Syd og Tillertorget i Trondheim, for Storebrand Kj?pesenter Holding AS.
– Med en offensiv vekststrategi har leieinntektene ogs? ?kt betydelig, og vi endte p? 657 millioner kroner, mot 466 millioner kroner i 2012. Det er en vekst p? over 40 prosent, og tilveksten av nye kj?pesentre og forvaltningsoppdrag gir oss et st?rre spillerom vi kan dra stordriftsfordeler av, sier administrerende direkt?r Eirik Thrygg.
Sektor Gruppens kj?pesentre er i dag fordelt p? portef?ljene Sektor Portef?lje I AS, Sektor Portef?lje II AS, Sektor Portef?lje III AS og Sektor Portef?lje Syd AS.

Sektor Gruppen AS er ledende innen forvaltning, utvikling og markedsf?ring av kj?pesentre i Norge. Med 36 kj?pesentre skaper vi i samarbeid med v?re leietakere gode handleopplevelser
for v?re kunder som igjen skaper merverdier for v?re eiere og oppdragsgivere. Den samlede senteromsetningen er NOK 22 mrd. og portef?ljen har et samlet bruttoareal p? ca. 940 000 kvm.

Authors

Related posts

Top