?konomi

SIBA forbedrer resultatet med 88 prosent

26-03-2014 09:50 SIBA AB SIBAs resultat for perioden 1 sept 2013 - 28 feb 2014, forbedres med 88 prosent, fra -21 Mkr til +24 Mkr for halv?rsrapporten 2014, sammenlignet med samme periode mot foreg?ende ?r.

SIBAs resultat for perioden 1 sept 2013 – 28 feb 2014, forbedres med 88 prosent, fra -21 Mkr til +24 Mkr for halv?rsrapporten 2014, sammenlignet med samme periode mot foreg?ende ?r.
SIBA har i 2013 fortsatt arbeidet med kostnadseffektiviseringer samt tydeliggjort sin pris- og markedsf?ringsstrategi, hvilket avspeiler seg i forbedret l?nnsomhet. Butikker med ufordelaktige leievilk?r har blitt avviklet, noe som har f?rt til en del engangskostnader som utsalg av sortiment og organisasjonsforandringer som har p?virket resultatet. Dessuten har effektiviseringer i logistikkh?ndteringen bidratt til lavere lagerverdi og kostnadseffektiv logistikk samt optimert p?fyll av varer.
? Vi har forbedret v?r bevegelsesmarginal samt forbedret resultatet med over 45 milloner for det f?rste halv?ret (1 sept 13 ? 28 feb 14). Det er gledelig ? se at tiltaksprogrammet for ? effektivisere bedriftens kostnadsmessig har gitt ?nsket effekt sier Fabian Bengtsson, VD p? SIBA. Og fortsetter: ? Omsetnings?kning p? eksisterende butikker s?vel som innen e-handelen og bedre innkj?pspriser er noe av resultatet av v?rt harde arbeid.

SIBA er en finansiell og stabil familiebedrift med en soliditet p? 54 prosent, ingen gjeld og en stabil likviditet. SIBA har i tre generasjoner arbeidet med ? leverere lavere priser og bedre service innen salg av hjemmeelektronikk. SIBA innehar dessuten utmerkelsen h?yeste kredittverdighet hos kredittfirmaet UC, noe som inneb?rer at SIBA er ansett ? ha 99,76% eller st?rre sannsynlighet for ? overleve.
SIBA Norge fikk ogs? utmerkelsene ?rets butikk 2013 og Beste Kundeservice 2013 i prissammenligningssiden Prisjakt.no?s ?rlige kundeavstemming som ble avsluttet 30 november 2013. ? Utover v?rt fine resultat s? er utmerkelsene ??rets butikk 2013? og ?Beste kundeservice 2013? ytterligere et bevis p? at v?rt tiltaksprogram for ? effektivisere bedriftens kostnader s?vel som optimering av kundeforn?ydheten har fungert, sier Victor Bengtsson, landssjef SIBA Norge

A to już wiesz?  Boozt.com introduserer tre nye merker: Odd Molly, Wolford og VJ Since 1890

? Som en svensk familiebedrift g?r det alltid ann ? gj?re mer av mindre. Vi fortsetter v?r kamp med ? tilby samme lave priser og gode service uansett om du handler i v?re butikker eller p? v?re hjemmesider. Etter 63 ?r i hjemmeelektronikk-bransjen ser vi positivt p? fremtiden, markedet har stabilisert seg, selv om den fremdeles preges av t?ff konkurranse og historisk lave priser, sier Fabian Bengtsson.
SIBA ABs resultatutvikling, 12 m?neder, sept-aug 2012/2013
Nettoomsetting: 2582 Mkr
Resultat etter finansielle poster: -62,7 Mkr (-98,6 Mkr)
SIBA ABs resultatutvikling, 6 m?neder, sept-feb 2013/2014
Nettoomsetting: 1415 Mkr
Resultat etter finansielle poster: +24 Mkr (-21,3 Mkr)
Fakta UC UC Sigill og Certifikat viser at du er kredittverdig
UC Sigill og UC Certifikat baseres p? kredittvurderingssystemet UC Risk Foretag. UC Risk tar frem informasjon om en bedrift er kredittverdig. Kreditvurderingssystemet beregner risikoen for at en bedrift g?r konkurs innen et ?r, hvilket inneb?rer at du ikke er kredittverdig. Med ubestand mener UC en situasjon der bedriften ikke kan forf?lge alle sine betalingsforpliktelser.

Om SIBA: SIBA er en av Nordens ledende detaljehandelsforetak innen husholdningselektronikk. Vi selger kapitalvarer innenfor radio & TV, data & telefoni og hus & hjem til b?de privatkunder og bedriftskunder. Hovedkontoret til SIBA ligger i G?teborg, Sverige. V?r forretningside er bygget p? at vi, bedre enn noen andre, skal im?tekomme markedets behov av husholdningselektronikk. M?let v?rt er ? tilby kundene v?re den beste kombinasjonen av lavere priser og bedre service.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy