Finans

Siem Offshore Inc.: Resolved Change of Tax Residency

NORD: INVESTORPRESENTASJON FRA PRIVAT

Vedlagt foreligger investorpresentasjon brukt i forbindelse med
privat plassering gjennomf?rt i dag, det vises til tidligere utsendt
b?rsmelding. Utdrag av presentasjonen vil bli presentert av
administrerende direkt?r M?rten Wigst?l p? DnB NOR Markets Healthcare
Summit 2009, idag; torsdag 26. november 2009.

Kontakt: Adm.direkt?r M?rten Wigst?l Telefon + 47 911
65775
Finansdirekt?r Tone Kv?le Telefon +
47 915 19576

Om NorDiag:

NorDiag er et bioteknologiselskap som utvikler, produserer og selger
automatiserte l?sninger (instrumenter og tester) for
pr?veopparbeidelse av DNA fra vanskelige biologiske pr?ver.
DNA-diagnostikk gir raskere og mer presise svar, og er det raskest
voksende feltet innen diagnostikk. Selskapets l?sninger for
pr?veopparbeidelse brukes i dag i forbindelse med seksuelt
overf?rbare sykdommer, tuberkulose, MRSA, respiratoriske patogener og
virus p? instrumenter for b?de st?rre og mindre laboratorier. NorDiag
ble stiftet i 2003 og har hovedkontor i Oslo, Norge. Selskapet har
kontorer og laboratorier i Stockholm, Sverige, i West Chester (PA),
USA og i Wien, ?sterrike. Konsernet har i dag 40,1 ?rsverk. NorDiag
er notert p? Oslo B?rs med ticker NORD.
For ytterligere informasjon – www.nordiag.com.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy