b?rs

Siemens har lykkes med ? rense CO2

Farstad Shipping ASA har p? vegne av heleide datterselskap i Singapore,
Skottland og Norge inng?tt avtale med STX OSV om bygging av 4 plattform
supplyskip (PSV). I tillegg er der opsjon p? bygging av ytterligere 3 skip.
Kontraheringen er et ledd i Farstad Shippings fl?tefornyelse og representerer en
investering p? ca. NOK 1,35 mrd. (eks. opsjoner). Levering av skipene vil finne
sted i 2012 og 2013.

Det er kontrahert skip av to forskjellige design.

Av type STX PSV 08 CD skal det bygges 3 skip, hvorav 2 ved STX sitt verft i
Vietnam og 1 ved STX sitt verft i Tomrefjord (Langsten). Disse skipene bygges
for utenlandske datterselskap av Farstad Shipping. PSV 08 CD er en nyutviklet,
mellomstor, dieselelektrisk PSV med dekksareal p? ca. 800 m?.

Det er i tillegg kontrahert 1 stor PSV (dekksareal ca. 1000 m?) av type UT 754
WP. Dette er et nytt PSV konsept utviklet i tett samarbeid mellom Rolls Royce
Marine og Farstad Shipping. Bygging av dette skipet vil skje i regi av STX sitt
verft i Tomrefjord (Langsten).

For ytterligere opplysninger vennligst kontakt:

CEO Karl-Johan Bakken – +47 90 10 56 97
CFO Torstein L. Stavseng – +47 91 10 70 01

Farstad Shipping har i dag en fl?te p? 58 skip (32 AHTS, 24 PSV og 2 SUBSEA) og
4 PSV under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra ?lesund, Aberdeen,
Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte p?
land og p? sj? er ca. 1820. Selskapets strategi er ? v?re en langsiktig og
betydelig leverand?r av store, moderne offshore servicefart?yer til
oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil

http://www.farstad.com”>www.farstad.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #AFP