b?rs

Siemens honorerer rekordresultat med milliardbonus

Med referanse til b?rsmelding datert 3. november 2010 knyttet til start av tegningsperiode for reparasjonsemisjon kan DiaGenic ASA melde om at det den 15. november er gjennomf?rt meldepliktig handel blant prim?rinnsiderne i DiaGenic ASA. Transaksjonen er n?rmere beskrevet nedenfor.
Erik Anders Lönneborg, som er direkt?r i DiaGenic ASA, har blitt tildelt til sammen 3.107.397 tegningsretter i reparasjonsemisjonen. Lönneborg har solgt 2.900.000 tegningsretter p? snittkurs NOK 0,1296 per tegningsrett og tegnet seg for 207.397 aksjer i emisjonen til tegningskurs NOK 0,50 per aksje. Lönneborg vil etter tildeling i emisjonen ?ke sin aksjebeholdning i selskapet fra 2.907.370 aksjer til 3.114.767 aksjer.
Kontaktperson:
Erik Christensen, administrerende direkt?r
Telefon: 47 95939918
E-mail: [email protected]
Om DiaGenic ASA
DiaGenic er et innovativt norsk bioteknologi firma som skaper merverdi for pasienter, partnere og investorer gjennom utvikling av nye og mer pasientvennlige metoder for tidlig diagnose av sykdommer. DiaGenic er i dag verdensledende inne diagnostikk ved bruk av genutrykksanalyse i blod. Denne metoden bygger p? prinsippet om at sykdom et sted i kroppen p? en karakteristisk m?te p?virker aktiviteten til visse gener andre steder i kroppen, for eksempel i blodet. Basert p? denne metoden har DiaGenic utviklet og CE merket to tester, en for tidlig p?vising av brystkreft, BCtect?, samt ADtect? for Alzheimer’s sykdom. DiaGenic har en omfattende patentportef?lje p? sin teknologi. DiaGenic markedsf?rer sine produkter og tjenester b?de til legemiddelindustrien og til sykehus. DiaGenic er notert p? Oslo B?rs. For mer informasjon se www.diagenic.com.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Faktor Eiendom Resultater   #Faktor Eiendom Tel   #Gran Canaria   #Lasse Fosby