valutasp?rsm?l

Siemens leverer vindkraft til Lista

Lista Vindkraftverk AS har tildelt kontrakten for leveranse av 31 vindturbiner til Siemens. Avtalen har en samlet verdi p? om lag 600 millioner kroner, og turbinene vil produsere nok kraft til ? forsyne 12.000 husstander med elektrisitet.
– Vi velger Siemens 2,3 MW turbiner fordi de gir oss den mest l?nnsomme energiproduksjonen p? Lista. Samtidig har vi et stort antall Siemens turbiner i Skottland. Dermed kan vi utnytte den erfaring og kompetanse vi har bygd opp gjennom et langt og godt samarbeid med Siemens om installasjon og vedlikehold av disse vindturbinene, sier administrerende direkt?r Torger Lien i Fred Olsen Renewables som er selskapet som eier Lista Vindkraftverk AS.
Nest st?rst i Norge
Avtalen inneb?rer leveranser av 31 vindturbiner med effekt p? 2,3 megawatt (MW). Total effekt p? parken vil da bli p? 71,3 megawatt, som under normale vindforhold vil kunne produsere nok elektrisitet til ? forsyne 12.000 husstander.
Lista vindkraftverk vil med dette bli Norges nest st?rste vindpark. Byggingen av Lista vindpark vil ta snaut to ?r, slik at produksjonen kan starte ved ?rsskiftet 2012 / 2013. Parken er den f?rste til Fred Olsen Renewables i Norge.
– Det er en stor anerkjennelse av v?r teknologi at Fred Olsen Renewables velger v?re vindturbiner ogs? i Norge. De har 20 ?rs erfaring i denne bransjen, noe som gj?r at de setter store krav til b?de l?nnsom vindproduksjon, tilgjengelighet og levetid. Dette er omr?der som vi investerer milliarder hvert ?r p? ? forbedre. N?r Fred Olsen velger oss, er det et sterkt signal p? at vi har lykkes i ? bli ledende p? disse sentrale kriteriene, sier divisjonsdirekt?r Tore Tomter i Siemens.
Siemens vil etter avtalen med Lista Vindkraftverk ha en markedsandel p? 60 prosent i det norske markedet.
Verdi p? 600 millioner
Siemens har ogs? inng?tt en serviceavtale over fem ?r for vindturbinene. Samlet verdi p? leveranse av turbiner og serviceavtale er ansl?tt til om lag 600 millioner kroner, som gj?r avtalen til den st?rste turbinkontrakten som Siemens i Norge har inng?tt.
– Siemens har verdens st?rste portef?lje av gr?nne produkter og l?sninger. Og denne avtalen er nok en bekreftelse p? at vi gjennom v?re produkter bidrar til ? skape en mer b?rekraftig fremtid for oss alle, sier administrerende direkt?r Per Otto Dyb i Siemens.

Bygger ogs? elektrisk infrastruktur
I tillegg til leveransen av vindturbinene med serviceavtale, har ogs? Siemens f?tt avtalen p? bygging av elektrisk infrastruktur.
Dette vil bli et komplett anlegg best?ende blant annet av transformatorer, kontrollanlegg og linjer for ? koble vindparken p? Lista sammen med det sentrale elektriske nettet. Kontrakten med den elektriske infrastrukturen er inng?tt med Veidekke, som har totalansvaret for bygging av infrastruktur p? Lista vindpark.
Les mer p?:
www.siemens.no/presse

For mer informasjon, vennligst kontakt:Torger Lien, administrerende direkt?r i Fred Olsen Renewables
Mob: +47 918 88 112, e-post: [email protected]

Tore Tomter, divisjonsdirekt?r i Siemens
Mob: +47 932 08 784, e-post: [email protected]

Christian Jahr, informasjonssjef i Siemens
Mob: +47 952 26 088, e-post: [email protected]

Om Siemens
Siemens er en global akt?r som utvikler h?yteknologiske og innovative l?sninger for industri, energi og helse. Selskapet er verdens st?rste leverand?r av b?rekraftige og milj?vennlige l?sninger, og over en tredjedel av omsetningen p? 76 milliarder euro kommer fra virksomhetens gr?nne portef?lje. I over 160 ?r har Siemens satt tydelige spor i utvikling av nye teknologil?sninger for hele verden, og med over 405.000 medarbeidere i mer enn 190 land spiller selskapet en viktig rolle ogs? n?r det gjelder fremtidens utfordringer. Den norske virksomheten til Siemens har om lag 2200 medarbeidere fordelt p? 12 lokasjoner og omsetter for om lag 5 milliarder kroner. Det norske hovedkontoret ligger i Oslo. Les mer p? www.siemens.no.

Om Fred Olsen Renewables
Fred. Olsen Renewables (FOR) har utviklet og driftet vindparker siden av 1990-tallet, og har i dag fire prosjekter med til sammen 317 MW landbasert vindkraft i drift. Bortsett fra 2 mindre vindturbiner i Sverige er produksjonen lokalisert i Storbritannia. I tillegg har selskapet konsesjon til ? bygge 275 MW p? land, fordelt med 160 MW i Storbritannia, 90 MW i Norge Sverige. FOR har ogs? 50 % av en konsesjon til ? bygge et 1000 MW prosjekt i Irskesj?en. Ytterligere prosjekter er under utvikling i alle landene. FOR er et heleid datterselskap av de b?rsnoterte selskapene Bonheur Ganger Rolf ASA, og er ansvarlig for gruppens satsing p? produksjon energi. Les mer p?: www.fredolsen-renewables.com

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #NOK