b?rs

Siemens skal utvikle fremtidens ladesystem for elbiler

Divisjonsdirekt?r Olav Rygvold i Siemens viser her en typisk ladestasjon fra Siemens.
Programvareselskapet SAP og Siemens har inng?tt et samarbeid innen markedet for elektriske biler. M?let med samarbeidet er ? utvikle en felles standard for hvordan fremtidens ladesystem kan fungere.
Bruk av elektriske biler er et viktig grep for ? senke verdens CO2 utslipp, og myndigheter verden over legger forholdene til rette for ?kt bruk av elbil. Samtidig lanserer bilprodusentene stadig nye og bedre modeller, som gj?r det mer attraktivt ? velge elektrisk. Men utviklingen ?ker behovet for et bredere samarbeid p? tvers av industrier, for ? f? l?st noen av de teknologiske utfordringene som kommer som en f?lge av en ?kende elektrisk bilpark.
SAP og Siemens innleder n? et samarbeid om teknologisk infrastruktur rundt lading av elbilene. Tanken er ? demonstrere hvordan ulike teknologier som betalingssystemer, avanserte m?lesystemer og det elektriske nettet kan spille sammen slik at lading av elbilen blir enklere og betaling for den str?mmen man bruker mer fleksibelt.
– Markedet for elektriske biler og infrastruktur er fortsatt umodent, men mulighetene er enorme. I fremtiden s? har man behov for standard l?sninger som gj?r det enkelt ? fakturere den str?mmen som du bruker n?r bilen lades utenfor hjemmet, for eksempel p? et kj?pesenter. Vi ser ogs? for oss at man kan selge str?m fra bilens batteri i perioder n?r det er behov for ekstra kraft. Systemer for dette kommer, men vi trenger et samarbeid p? tvers av industriene for ? f? dette til. Dette tar vi initiativ til n?, sier divisjonsdirekt?r Olav Rygvold i Siemens.
Som en f?rste fase i samarbeidet skal man vise hvordan roaming kan fungere i det elektriske nettmarkedet, tilsvarende det man har i dagens mobilnettverk. For eksempel s? m? det v?re mulig ? lade i omr?der utenfor egen hjemkommune, og likevel f? en faktura p? forbruket sammen med den vanlige str?mregningen man f?r hjemme.
– ? betale for str?m m? v?re enkelt og fleksibelt for forbrukerne. Men for ? f? til dette kreves en samhandling p? tvers av nettleverand?rene, sier Rygvold.
I dag s? er det en utfordring at akt?rene i markedet ikke har en felles standard for lading eller fakturering.
– Det er ingen tvil om at elbilene kommer. Men markedet er kanskje litt for navlebeskuende. Alle utvikler egne biler og egne ladel?sninger. Vi tror at man kan gj?re st?rre fremskritt og oppn? bedre resultater via tverrindustrielle samarbeid. Det vil vi vise blant annet gjennom samarbeid med Siemens innen ladestasjoner. Hvis det var en standard for alle ladestasjoner, som kan kommunisere med alle slags biler og alle nett- og str?mleverand?rer, s? vil kostnadene knyttet til bruk av elbil falle, sier Hanne Schultz Andersen som er ansvarlig for Sustainability ved SAP i Danmark.
For mer informasjon, vennligst kontakt:Christian Jahr, informasjonssjef
Mob: +47 95 22 60 88 , e-post: [email protected]
Olav Rygvold, divisjonsdirekt?r
Mob: +47 92 08 57 43 , e-post: [email protected]
Om Siemens
Siemens er en global akt?r som utvikler h?yteknologiske og innovative l?sninger for industri, energi og helse. Selskapet er verdens st?rste leverand?r av b?rekraftige og milj?vennlige l?sninger, og over en tredjedel av omsetningen kommer fra v?r gr?nne portef?lje. I over 160 ?r har vi satt tydelige spor i utvikling av nye teknologil?sninger for hele verden, og med over 400.000 medarbeidere i mer enn 190 land spiller vi en viktig rolle ogs? n?r det gjelder fremtidens utfordringer. I Norge har Siemens om lag 1500 ansatte fordelt p? 12 lokasjoner. Hovedkontoret ligger i Oslo.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #IKEA   #Lotta Wiklund   #Malm Stad   #Self Service Awards