Hel-

Siemens styrker satsningen p? byutvikling

30-03-2011 08:00 Siemens AS Siemens omorganiserer virksomheten og oppretter en fjerde sektor rettet mot utviklingen av b?rekraftige og gr?nne byer. Omorganiseringen er et sentralt grep for ny vekst, og for ? n? m?let om 100 milliarder euro i total omsetning.

Siemens omorganiserer virksomheten og oppretter en fjerde sektor rettet mot utviklingen av b?rekraftige og gr?nne byer. Omorganiseringen er et sentralt grep for ny vekst, og for ? n? m?let om 100 milliarder euro i total omsetning.
– Denne endringen i v?r globale organisering, passer som h?nd i hanske i v?r norske virksomhet. Gjennom et samarbeid med kommunene i b?de Trondheim og Bergen gjennom utviklingen av s?kalte SmartCity?s, har Siemens i Norge satt s?kelyset p? hvordan vi med moderne tilgjengelig teknologi kan senke energiforbruket i byene. I Oslo har vi tilsvarende planer, men her vil vi tenke enda mer helhetlig ? p? hvordan bidra til ? skape en gr?nnere og mer b?rekraftig hovedstad i landet v?rt, sier administrerende direkt?r Per Otto Dyb i Siemens.
Byene avgj?rende for klimaet
Verdens klimakamp st?r og faller p? byene. De forbruker 75 prosent av verdens energiproduksjon, og st?r for 80 prosent av de globale CO2 utslippene. Samtidig vokser byer kraftig. I 2007 var det f?rste ?ret der det var flere mennesker som bodde i byer enn utenfor. Antall byer med over 1 million innbyggere ?ker raskt, og i 2015 vil 59 av de st?rste byene i verden v?re hjem for 9 prosent av jordas befolkning.
– Skal vi lykkes med milj?kampen, m? vi lykkes med ? utvikle byer til ? bli mer milj?vennlige. Dette handler for eksempel om mer milj?vennlig transport, forbedret luft- og vannkvalitet og energieffektivitet. Vi har l?sninger for dette, og vi skal bidra til ? gj?re byene gr?nnere, sier Dyb.
Ny sektor
Satsningen p? byer gj?r at Siemens etablerer sektoren ?Infrastruktur og Byer?. Selskapet f?r dermed en fjerde sektor. Fra f?r har Siemens organisert virksomheten i sektorene ?Energi?, ?Industri? og ?Helse?.
– Med dette grepet skal Siemens passere 100 milliarder euro i omsetning om f? ?r, sier CEO Peter Löscher i Siemens AG.
Siemens omsatte for 76 milliarder euro i finans?ret 2010 (avsluttet 30. september 2010), og hadde enn ordreinngang p? 81 milliarder euro.
B?rsnoterer Osram
Samtidig som omorganiseringen av selskapet, s? planlegger Siemens ogs? en b?rsnotering for sitt heleide datterselskap Osram. Selskapet er ledende innenfor belysning, og en b?rsnotering vil gi selskapet ?kt muligheter for vekst og posisjonering. Siemens ?nsker ? v?re med som en langsiktig minoritetsaksjon?r etter b?rsnoteringen.

Les mer p?:
www.siemens.no/presse

For mer informasjon, vennligst kontakt:Christian Jahr, informasjonssjef
Mob: +47 95 22 60 88, e-post: [email protected]

Om Siemens
Siemens er en global akt?r som utvikler h?yteknologiske og innovative l?sninger for industri, energi og helse. Vi er verdens st?rste leverand?r av b?rekraftige og milj?vennlige l?sninger, og over en tredjedel av omsetningen kommer fra v?r gr?nne portef?lje. I over 160 ?r har vi satt tydelige spor i utvikling av nye teknologil?sninger for hele verden, og med over 400.000 medarbeidere i mer enn 190 land spiller vi en viktig rolle ogs? n?r det gjelder fremtidens utfordringer. Den norske virksomheten til Siemens har om lag 2200 medarbeidere fordelt p? 12 lokasjoner. Hovedkontoret ligger i Oslo.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy